'T PASST WEL! ‘t PASST WEL! Talentgericht Professionaliseren rondom kinderen met ASS Ten aanzien van Welbevinden En Leren

Project: Research

Projectdetails

Korte titel'T PASST WEL
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/04/201/08/21

Samenwerkende partners

 • Hanze (hoofd)
 • Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen
 • RENN4
 • Openbaar Onderwijs Groningen
 • Team050
 • Cosis: hulp bij een verstandelijke of psychische beperking

Keywords

 • autisma
 • autismespectrumstoornis
 • interactie
 • handelen
 • curious minds
 • talentontwikkeling
 • welbevinden
 • betrokkenheid
 • leergedrag
 • interprofessioneel samenwerken
 • professionalisering
 • onderwijs
 • speciaal onderwijs
 • ondersteuningsbehoeften
 • jeughdulpverlening