Sportakkoord Het Hogeland

  • Dijk, Bake (PI)
  • Boven, Magda (PI)

Project: Consultancy

Projectdetails

Description

Het resultaat van een half jaar begeleiding van het proces om te komen tot een Sportakkoord in gemeente Het Hogeland

Key findings

Minister Bruno Bruins heeft samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties op 29 juni 2018 het eerste Nationale Sportakkoord getekend: ‘Sport verenigt Nederland’. Doel van het Sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie. Vanaf november 2019 is het proces om te komen tot een Sportakkoord in gemeente Het Hogeland uitgevoerd waarbij meer dan 50 personen betrokken zijn geweest (zie bijlage 1). Personen werkzaam bij sport- en beweegaanbieders, het sociale domein, onderwijs en fysiotherapeuten. Dit is een uniek proces geweest dat ook heeft geleid tot een nieuw gemeente breed netwerk ten aanzien van sport en bewegen. Dit netwerk zorgt voor een succesvolle uitvoering van het Sportakkoord in gemeente Het Hogeland.

Het lokale Sportakkoord staat niet op zich. In het coalitieakkoord van de gemeente Het Hogeland is opgenomen dat sportverenigingen goed zijn voor de sociale cohesie en leefbaarheid van de dorpen. Tevens is in het coalitieakkoord opgenomen dat er wordt gestreefd naar een ‘sportplatform’, waar de belangen van alle sportverenigingen behartigd worden1. Het lokale Sportakkoord biedt tevens input voor het nieuw op te stellen sportbeleid in gemeente Het Hogeland en kan gekoppeld worden aan de nieuwe gezondheidsnota ‘Gezond in het Hogeland’2. Daarnaast wordt er door de provincie Groningen momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een provinciaal Sportakkoord met daarin aandacht voor gemeente overstijgende thema’s ten aanzien van sport en bewegen. Tevens wordt er op provinciaal niveau door de GGD invulling gegeven aan het Regionaal Gezondheidsakkoord (preventieakkoord).

In dit sportakkoord gaan we ten eerste in op de uitgangspunten van het lokale Sportakkoord (De Aftrap), vervolgens kijken we naar de ambities per uitgewerkt thema (Ambities). We sluiten af met een omschrijving van de rolverdeling per thema (De Opstelling).
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/09/1918/05/20

Keywords

  • Sportakkoord
  • sport
  • Waarde van sport
  • Procesbegeleiding
  • Consultancy