SolarMiles

Project: Research

Projectdetails

Description

Slim laden van elektrische auto’s is een typisch voorbeeld van een technische
energie-innovatie waarin de gebruiker in de toekomst een belangrijke rol zal spelen. Kennis van de gebruikersvariabelen is desondanks nog een ‘missing link’ in bestaande initiatieven. Dit project beoogt door onderzoek naar de gebruikersinteractie bij slim laden, de voorwaarden te scheppen voor verdere
ontwikkeling van deze technische innovatie. Hiermee wordt ook daadwerkelijk bijgedragen aan het ontwikkelen van innovatieve diensten voor een duurzame waardeketen op dit gebied.
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/04/1731/03/19

Samenwerkende partners

  • Hanze (hoofd)
  • Grunneger Power
  • Amelander Energie Coöperatie
  • Enexis
  • Energy Expo

Keywords

  • electric vehicles
  • solar PV
  • car-sharing
  • grid balance
  • user behavior