Zelfstandig sporten in het vmbo: zelfregulatie en leefstijl

Project: Research

Projectdetails

Description

Een ongezonde beweeg- en leefstijl komt veel voor bij leerlingen op het vmbo. Zelfregulatie kan een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van jongeren om meer te gaan bewegen en een gezonde leefstijl aan te nemen.
De sportcontext lijkt echter bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van zelfregulatievaardigheden. In deze ervaringsgerichte context kunnen de leerlingen namelijk goed oefenen met het stellen van doelen en het wel of niet bereiken er van. Juist binnen het bewegingsonderwijs zijn deze doelen makkelijk af te bakenen en is het behalen goed te evalueren. Vervolgens kunnen deze aangeleerde vaardigheden ook toegepast worden in de mentorlessen om doelen te gaan stellen voor hun eigen leefstijl.
Dit onderzoeksproject richt zich op het (door)ontwikkelen van een interventie waarbij zelfregulatie tijdens de gymles op het vmbo wordt gestimuleerd. Dit zal gebeuren aan de hand van een aantal stappen, waarbij zowel leerlingen als docenten uit het vmbo worden betrokken bij de (door)ontwikkeling van de lesmethode. Deze zal vervolgens onderzocht worden op effecten, en cruciale succes- en faalfactoren door middel van een quasi-experimenteel implementatie onderzoek. Naar aanleiding hiervan zal de interventie aangepast worden, waarna deze verder verspreid zal worden onder vmbo scholen.

Hoogtepunten:
-leerlingen kiezen hun eigen activiteiten en niveau op basis van hun doelen
-leerlingen gaan zelfstandig aan het werk met instructiefilmpjes op de I-Pad
-leerlingen bevorderen hun eigen gezondheid door te stellen en activiteiten te kiezen uit de keuzewijzer
-de vakleerkracht LO en de mentor spelen een belangrijke rol in het begeleiden van de kinderen naar gezond gedrag
Korte titelZelfstandig sporten in het vmbo
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/03/1630/09/17

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.