Samenwerken met ouders: hoe doe je dat?

Project: Research

Projectdetails

Description

Ouderbetrokkenheid staat hoog op de agenda van de basisscholen, omdat het van cruciaal belang is voor school- en studiesucces en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

Bij ouderbetrokkenheid in het onderwijs gaat het er om dat leerkrachten en ouders (h)erkennen dat zij een gemeenschappelijk belang hebben: dat hun kind zich gezien zijn mogelijkheden en talenten optimaal ontwikkelt op school en thuis. De verantwoordelijkheid voor het creëren en stimuleren van een vruchtbare samenwerking ligt in eerste instantie bij de leerkrachten. Maar leerkrachten vinden het vaak moeilijk hoe zij daadwerkelijk met ouders moeten samenwerken en hoe zij adequaat kunnen inspelen op de verschillende ouders. Vnaf januari 2015 zal er twee jaar lang op drie basisscholen in het Noorden gewerkt worden aan ouderbetrokkenheid. Het project zal worden gefinancierd door SIA RAAK. Het doel van het project is om kennis te verzamelen in de praktijk over de competenties die nodig zijn om met ouders samen te kunnen werken.​​​

Key findings

Ouderbetrokkenheid, samenwerking tussen ouders en school, basisonderwijs, parental involvement, cooperation, primary schools
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum5/01/151/02/17