Projectdetails

Description

PASS

Sport en bewegen worden steeds meer ingezet om de ambities van belendende beleidsdomeinen te realiseren. Er is een sterke verbondenheid met de domeinen welzijn, onderwijs en gezondheid, die centraal staan in drie van de wicked problems in het MOOI in Beweging-programma: (1) bewoners in aandachtswijken sporten minder, (2) kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit, en (3) sport en bewegen wordt te weinig ingezet binnen de gezondheidszorg.

Het doel van de SPRONG-groep “PASS” is de doorgroei en versterking van een multidisciplinaire onderzoeksgroep tot een krachtige SPRONG-groep die bijdraagt tot een versnelling van het maatschappelijk belang van sport en bewegen voor/in onderwijs, welzijn en gezondheid. We gaan de infrastructuur versterken waarmee we lokaal (bottom-up) met partners initiatieven ontwikkelen om wicked problems op deze terreinen (kleinschalig) aan te pakken én om (top-down) systeemveranderingen (o.a. beleidsmatig) te realiseren (c.q. transities). We zullen hierbij nadrukkelijk aandacht besteden aan voorwaarden als betaalbaarheid en infrastructuur (2 andere wicked problems). We werken nauw samen met studenten, docenten, onderzoekers, inwoners, professionals, ondernemers, bestuurders en regionale en landelijke beleidsmakers uit de genoemde beleidsdomeinen (cf. quadruple helix).

De SPRONG-groep is een samenwerkingsverband van de acht hogescholen die verbonden zijn aan het lectorenplatform Sport & Bewegen. In de eerste periode (2024-2028) zullen vier hogescholen kartrekker zijn van de ontwikkeling van de groep en zullen de anderen verbonden zijn door via een netwerk van living labs en specifieke thematische kennis. In de periode 2028-2032 zullen deze hogescholen een nadrukkelijkere rol hebben. Over een periode van 8 jaar willen we uitgroeien tot een (inter)nationaal erkende onderzoeksgroep met methodologische expertise in het combineren van actiegerichte en discipline-overstijgende methodieken met een systeem-aanpak om complexe uitdagingen aan te pakken door middel van sport en bewegen. De ontwikkeling en doorwerking van lerende netwerken en methodologie/tools om overstijgend (discipline/sector/niveau) samen te werken vormen de kern.
Korte titelPASS
AcroniemPASS
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/02/2431/01/28

Samenwerkende partners

  • Hanze
  • Fontys School of Sport Studies (hoofd)
  • The Hague University of Applied Sciences
  • Hogeschool Inholland
  • Hogeschool Windesheim Zwolle
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • HZ University of Applied Sciences
  • Hogeschool van Amsterdam

Keywords

  • Healthy Lifestyle