Op zoek naar muzikale identiteit

Project: Research

Projectdetails

Description

In het onderzoeksproject is de opleidingsvraag de volgende: het gaat om “… het nieuwsgierig zijn naar: hoe maken we de persoonlijke muzikaliteit zichtbaar bij basisschoolleerlingen en hoe ziet de muzikale beleving van de Pabostudenten eruit om vervolgens het muziekonderwijs op de Pabo hierbij te laten aansluiten?”
De onderzoeksvraag van dit onderzoeksproject luidt: Hoe kunnen we het muziekonderwijs in de PABO zo vorm geven dat er maximaal wordt aangesloten bij de muzikale identiteit van de Pabo-student en dat Pabo-studenten worden gestimuleerd om op basis van hun muzikale identiteit muziek te geven in de basisschool, daarbij aan te sluiten bij de muzikale identiteit van hun basisschoolleerlingen, en daarbij creatieve muzikale activiteiten in de klas in te zetten?
Deelvragen zijn:
- Wat bedoelen we met ‘muzikale identiteit’?
- Hoe brengen we de (ontwikkeling van de) muzikale identiteit van Pabo-studenten in kaart?
- Hoe kunnen groepsleerkrachten op de basisschool muzieklessen geven waarin wordt ingespeeld op de muzikale identiteit van hun basisschoolleerlingen?
- Hoe kunnen creatieve muzikale activiteiten een rol spelen in de door groepsleerkrachten gegeven muzieklessen in het basisonderwijs?
- Hoe ontwerpen we het muziekonderwijs in de PABO zo dat met de antwoorden op de vorige deelvragen rekening wordt gehouden?
Korte titelOp zoek naar muzikale identiteit
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/09/2031/08/21

Keywords

  • Muziekonderwijs
  • curriculum ontwikkeling
  • PABO
  • muziek
  • idiocultureel muziekonderwijs