Onderwijszorgvoorziening voor kinderen met ASS

Project: Other

Projectdetails

Description

Ontwerpen, in werking stellen en evalueren van onderwijszorgvoorziening voor kinderen met ASS die substantiële ondersteuning vanuit de zorg nodig hebben. De Talentklass is een onderdeel van deze voorziening. De voorziening wordt doorontwikkeld tot een expertisecentrum.

Key findings

Visie; ontwerpprincipes; uitwerking ontwerp; uitvoeringsplan; evaluatie; onderzoek naar behoeftes, do's and dont's, monitoringsonderzoek en evaluatieonderzoek.
Korte titelASS-voorziening
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/211/09/23

Samenwerkende partners

 • Hanze (hoofd)
 • Openbaar Onderwijs Groningen
 • Accare
 • Molendrift

Keywords

 • autisme
 • autismespectrumstoornis
 • autisme spectrum stoornis
 • ASS
 • onderwijszorgklas
 • onderwijs
 • zorg
 • ondersteuningsbehoefte
 • thuiszitters
 • talentontwikkeling