Onbeperkt meedoen met inclusieve XR

Project: Research

Projectdetails

Description

Kinderen en jongeren met een visuele en/of auditieve beperking missen vaak de boot als het gaat om de inpassing van nieuwe technologieën, zoals Virtual Reality of Augmented Reality (kortweg XR), in hun dagelijkse leven. Dat is jammer, met name omdat dergelijke technologieën kansen biedt om hen onbeperkt te laten meedoen in de samenleving. Zo kunnen XR-toepassingen bijvoorbeeld deze jonge mensen helpen op een veilige manier te leren hoe zelfstandig deel te nemen aan het verkeer, daarbij rekening houdend met hun specifieke beperking. Een belangrijke reden waarom XR-toepassingen voor deze doelgroep vrijwel niet worden ontwikkeld is het gebrek aan degelijke ontwerpprincipes die nodig zijn om zulke toepassingen zó te ontwikkelen dat die voor hen toegankelijk zijn.

In dit project gaan we onderzoek doen naar welke specifieke ontwerpprincipes kunnen helpen bij de ontwikkeling van XR-toepassingen die bruikbaar zijn voor kinderen en jongeren met een visuele en/of auditieve beperking. Op verzoek van kinderen uit de doelgroep richten wij ons bij dit onderzoek op de ontwikkeling van verkeerslessen, omdat zij hier de grootste kansen zien om volwaardig en zelfstandig mee te kunnen doen in de samenleving. Om dit onderzoek te realiseren verbindt het lectoraat Digitale Transformatie middels het voorgestelde onderzoek experts uit de publieke sector over de scholing van de doelgroep met experts uit de creatieve industrie die inclusieve XR-toepassingen willen ontwikkelen.

Het uiteindelijke doel is om een duurzame samenwerking aan te gaan die –aan de hand van adequate ontwerpprincipes— de creatieve industrie, in co-creatie met de doelgroep, op langere termijn in staat stelt om XR-toepassingen te realiseren die toegankelijk zijn voor alle kinderen en jongeren. Door ons netwerk uit te breiden willen wij de mogelijkheden van dergelijke toepassingen verder verbreden. Dit project is daarom een cruciale stap die mensen met een beperking helpen hun gevoel van inclusiviteit in de samenleving kunnen vergroten.


Korte titelOnbeperkt meedoen met inclusieve XR
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/231/10/24

Samenwerkende partners

  • Hanze (hoofd)
  • Koninklijke Visio
  • Koninklijke Kentalis
  • Mytylschool Prins Johan Friso
  • Sphere of sound
  • Coolminds