Natuurinclusieve burger

Project: Research

Projectdetails

Description

Het voorstel is gericht op ontwikkeling van maatschappelijke betrokkenheid en draagvlak voor biodiversiteitsmaatregelen en natuur. Het is wenselijk de langeretermijncontext hierin mee te nemen, gezien de grote opgaven en transitieprocessen waar we voor staan: veranderingen in het Nederlandse landschap, verstedelijking, waterbeheer, energie, mobiliteit, landbouw, kustverdediging, vestigingslocaties, etc., die alle invloed hebben op natuur. Hierbij is een natuurbetrokkenburger onmisbaar.Vanuit de Hanzehogeschool wordt kennis ingebracht vanuit de Sociale Academie en het lectoraat communication, behaviour & sustainable society. Binnen het onderwijs van de Sociale Academie wordt o.a. aandacht besteedt aan sociale ongelijkheid en armoede, projecten gericht op de participatiesamenleving en ethische vraagstukken. Het lectoraat onderzoekt hoe een duurzame samenleving tot stand kan komen. Door middel van (praktijk) gericht onderzoek op het gebied van gedragsinterventies en communicatie wil het lectoraat burgers aanzetten tot duurzamere keuzes.
Korte titelNatuurinclusieve burger
AcroniemNTRCLSV BRGR
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/03/2231/07/24

Samenwerkende partners

 • Hanze
 • Hogeschool Van Hall Larenstein (hoofd)
 • Aeres Hogeschool
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente IJsselstein
 • Gemeente Zwolle
 • Gemeente Purmerend
 • Tinten welzijnsgroep
 • Nature Nomads
 • Vlinderstichting
 • Naturalis

Keywords

 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Biodiversiteit
 • Natuurbetrokken
 • Burger