Dichtbij met muziek - Persoonsgericht musiceren voor op zichzelf wonende kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers

    Project: Research

    Vingerafdruk

    Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Arts and Humanities