Monitoring Klimaatregelen Euvelgunne

  Project: Consultancy

  Projectdetails

  Description

  Op Euvelgunne zijn allerhande klimaatadaptieve maatregelen gerealiseerd. Om meer inzicht te krijgen in de werking van deze maatregelen voert de Hanzehogeschool monitoringsactiviteiten uit. Deze activiteiten zijn bedoeld om een beter inzicht te krijgen in het functioneren van de verschillende type maatregelen. Om tot invulling van de monitoring te komen wordt periodiek overleg gepland tussen de Hanze en de projectgroep Euvelgunne. Dit document geeft een overzicht van de werkwijze van de Hanze en een voorstel voor de aankomende monitoringsactiviteiten waar studenten en onderzoekers mee aan de slag gaan.
  StatusGeëindigd
  Effectieve start/einddatum1/11/201/11/23

  Samenwerkende partners

  • Hanze (hoofd)
  • Gemeente Groningen (Project partner)
  • Waterschap Noorderzijlvest (Project partner)
  • Waterschap Hunze en Aa's (Project partner)
  • Bedrijvenvereniging ZuidOost (Project partner)

  Keywords

  • klimaatadapatie
  • adaptieve maatregelen
  • monitoring
  • civiele techniek