Monitoren eten en drinken in het ziekenhuis. Een onderzoek naar de bijdrage van technologische- en proces innovaties aan persoonsgerichte monitoring van voeding en vocht

 • Nieboer, Marianne (PI)
 • Zijpp, Teatske (CoPI)
 • Jager-Wittenaar, Harriët (CoI)
 • van Zaalen, Yvonne (CoI)
 • Delvaux, Eugenie (CoI)
 • Peters, P.J.F. (CoI)
 • Janssen, Erik (CoI)
 • Metz, Suzan (CoI)
 • de van der Schueren, Marian (CoI)
 • van der Meij, Barbara (CoI)

Project: Research

Projectdetails

Description

Een verstoorde vochtbalans en ondervoeding zijn veel voorkomende problemen bij patiënten in ziekenhuizen en behoren al jaren tot één van de belangrijkste uitdagingen in de dagelijkse zorgpraktijk. Een verstoorde vochtbalans zoals uitdroging of overhydratie heeft directe consequenties op het lichamelijk functioneren. De gevolgen van ondervoeding zijn in een veelheid van wetenschappelijk onderzoek beschreven: ondervoeding kan leiden tot vertraagde wondgenezing, verhoogde postoperatieve morbiditeit, verlengde ligduur en vroegtijdig overlijden. Tijdige behandeling van (dreigende) ondervoeding en klachten zoals kauw- en slikproblemen (dysfagie) leidt tot verbetering van voedings- en vochtinname, stabilisatie dan wel toename van het gewicht en spiermassa en een verbetering van kwaliteit van leven (fysiek, emotioneel en mentaal) in het ziekenhuis.
In de praktijk blijkt dat de monitoring van de vocht- en voedingsinname voornamelijk een taak is die zorgprofessionals handmatig uitvoeren. Uit onderzoek onder zorgprofessionals in het Máxima MC blijkt dat deze monitoring middels vocht- en voedingslijsten arbeidsintensief, omslachtig, foutgevoelig en complex is. De lijsten worden slecht bijgehouden en raken soms kwijt, waardoor nadelige gevolgen voor de patiënt ontstaan. Tevens hebben patiënten en familieleden nauwelijks tot geen rol in de huidige werkwijze van de monitoring. Betrokkenheid van patiënten en hun naasten door monitoring in te passen in het eigen leven kan helpen om bewustwording te creëren over het belang van een goede voedings-en vochtinname. De wijze waarop monitoring plaatsvindt, vraagt om een persoonsgerichte benadering van monitoring waarin zorg-, leer- en werkrelaties en structuren voortdurend samen worden vormgegeven zodanig dat eigen regie en waardigheid van alle betrokkenen worden gerealiseerd.
Het doel van dit project is de bijdrage te onderzoeken van innovaties aan persoonsgerichte monitoring van voeding en vocht.
Dit doel willen we bereiken door het opzetten van praktijkgericht onderzoek, samen met de patiënt, diens omgeving en de betrokken zorgprofessionals (i.o), in Zorg Innovatie Centra (ZIC) in de Brainport regio waaronder het Maxima MC.
Korte titelMonitoren eten en drinken in het ziekenhuis
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/05/2230/04/24

Samenwerkende partners

 • Hanze (hoofd)
 • Fontys Hogescholen
 • Maxima Medisch Centrum
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • My Beaker
 • Summa College
 • HAN Hogeschool Arnhem Nijmegen