MKB@Work Doelgroepen snel op hun plek door structurele samenwerking met een regelluwe aanpak en zelfregie door MKB

Project: Research

Projectdetails

Description

Participatiewet, social return, baanafspraakbanen, quotumheffing – van MKB’ers wordt gevraagd werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Quotumwet kan zelfs een boeteheffing opleggen als er onvoldoende werkplekken voor arbeidsbeperkten komen. De overheid dwingt MKB’ers hiermee over te gaan tot inclusief werkgeverschap. MKB’ers uit o.a. de bouw, afvalverwerking en schoonmaak kunnen geschikte werkplekken bieden en zijn bereid om hun bedrijf te richten op deze sociale innovatie. In de praktijk blijkt echter dat het MKB geen invulling kan geven aan deze innovatie, omdat kandidaten niet worden aangeleverd en/of niet over de juiste capaciteiten beschikken en omdat wet- en regelgeving belemmerend werkt. MKB’ers willen dit verbeteren samen met gemeenten.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. MKB’ers ervaren dat gemeenten zich wel willen opstellen als partner van het bedrijfsleven, maar dat dat in de praktijk niet lukt. MKB’ers willen een structurele samenwerking met gemeenten tot stand brengen, waarbij ze zelf meer sturing geven aan de selectie en plaatsing van kandidaten, met minder regels. Omdat ze niet weten hoe ze dit van de grond kunnen krijgen vragen ze de Hanzehogeschool Groningen hiervoor handvatten te bieden. Gemeenten willen hier graag aan meewerken, omdat zij een beter beeld willen krijgen van de concrete behoeften van MKB’ers waardoor de door hen ingezette werkgeversbenadering beter aansluit op individuele MKB’ers. Door de nieuwe kennis van het project over een effectieve werkgeversbenadering zijn studenten beter voorbereid op de praktijk van de uitvoering van de Participatiewet en social return.

De Hanzehogeschool Groningen zal samen met 26 MKB-bedrijven, MKB-Nederland Noord, De Normaalste Zaak, de gemeente Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen, een werkplan met spelregels ontwikkelen voor structurele samenwerking van MKB met gemeenten, waardoor MKB’ers kunnen voldoen aan de verplichtingen in het kader van social return en de Participatiewet en daadwerkelijk uitvoering kunnen geven aan inclusief werkgeverschap.
Korte titelMKB@Work
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/09/1631/08/18

Samenwerkende partners

 • Hanze (hoofd)
 • MKB Noord (Project partner)
 • Inkoop Platform Groningen (IPG) (Project partner)
 • Commissaris 100.000 banen (Project partner)
 • Social Enterprise.NL (Project partner)
 • Arbeidsmarktregio Groningen (Project partner)
 • Arbeidsmarktregio Friesland (Project partner)
 • Arbeidsmarktregio Drenthe (Project partner)
 • FNV regio Noord (Project partner)
 • De Normaalste Zaak (Project partner)
 • ZorgpleinNoord (Project partner)
 • Klink Nijland (Project partner)
 • Oosterhof Holman (Project partner)
 • Bagnay Schilders (Project partner)
 • Schilders De Vries (Project partner)
 • Virol (Project partner)
 • Van Werven (Project partner)
 • De Vertakking (Project partner)
 • Todam (Project partner)
 • Allbidigit (Project partner)
 • Van Hulley (Project partner)
 • Metaalbewerking Noord (Project partner)
 • Visschedijk BV (Project partner)
 • Cvites (Project partner)
 • Fa-Brik (Project partner)
 • Factor 5 (Project partner)
 • Enwestdijk (Project partner)
 • Faktoo (Project partner)
 • GOA Publiek (Project partner)
 • Van den Helm Interim (Project partner)
 • Kredietunie Oost en Midden Groningen (Project partner)
 • Werktijd BV (Project partner)
 • Commutatio (Project partner)
 • Schofaerts.NL Aanbestedingsstrategie+ (Project partner)
 • Aukje Smit (Project partner)
 • Ellen Offers beleidsadvies, coaching (Project partner)
 • Personal Too (Project partner)
 • Alpha Adviesbureau (Project partner)
 • Marc Jager Advies & Management (Project partner)
 • Commissaris 100.000 banen VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland (Project partner)
 • Buursema Bouwbedrijf BV (Project partner)
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (Project partner)
 • De Lauwershorst Groep (Project partner)

Keywords

 • publiek-private samenwerking
 • MKB
 • gemeente
 • UWV
 • Participatiewet
 • social return
 • zelfregie
 • regelluw

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.