MKB@Work Doelgroepen snel op hun plek door structurele samenwerking met een regelluwe aanpak en zelfregie door MKB

Project: Research

Projectdetails

Description

Participatiewet, social return, baanafspraakbanen, quotumheffing – van MKB’ers wordt gevraagd werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Quotumwet kan zelfs een boeteheffing opleggen als er onvoldoende werkplekken voor arbeidsbeperkten komen. De overheid dwingt MKB’ers hiermee over te gaan tot inclusief werkgeverschap. MKB’ers uit o.a. de bouw, afvalverwerking en schoonmaak kunnen geschikte werkplekken bieden en zijn bereid om hun bedrijf te richten op deze sociale innovatie. In de praktijk blijkt echter dat het MKB geen invulling kan geven aan deze innovatie, omdat kandidaten niet worden aangeleverd en/of niet over de juiste capaciteiten beschikken en omdat wet- en regelgeving belemmerend werkt. MKB’ers willen dit verbeteren samen met gemeenten.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. MKB’ers ervaren dat gemeenten zich wel willen opstellen als partner van het bedrijfsleven, maar dat dat in de praktijk niet lukt. MKB’ers willen een structurele samenwerking met gemeenten tot stand brengen, waarbij ze zelf meer sturing geven aan de selectie en plaatsing van kandidaten, met minder regels. Omdat ze niet weten hoe ze dit van de grond kunnen krijgen vragen ze de Hanzehogeschool Groningen hiervoor handvatten te bieden. Gemeenten willen hier graag aan meewerken, omdat zij een beter beeld willen krijgen van de concrete behoeften van MKB’ers waardoor de door hen ingezette werkgeversbenadering beter aansluit op individuele MKB’ers. Door de nieuwe kennis van het project over een effectieve werkgeversbenadering zijn studenten beter voorbereid op de praktijk van de uitvoering van de Participatiewet en social return.

De Hanzehogeschool Groningen zal samen met 26 MKB-bedrijven, MKB-Nederland Noord, De Normaalste Zaak, de gemeente Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen, een werkplan met spelregels ontwikkelen voor structurele samenwerking van MKB met gemeenten, waardoor MKB’ers kunnen voldoen aan de verplichtingen in het kader van social return en de Participatiewet en daadwerkelijk uitvoering kunnen geven aan inclusief werkgeverschap.
Korte titelMKB@Work
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/09/1631/08/18

Keywords

  • publiek-private samenwerking
  • MKB
  • gemeente
  • UWV
  • Participatiewet
  • social return
  • zelfregie
  • regelluw

Onderzoeksoutput

Partnerschap vanuit vertrouwen en wederkerigheid

Oden, P., 11 jan 2019

Onderzoeksoutput: Web publication/siteProfessional

Open Access

Talent buitenspel: inspiratieroute voor ondernemers om het talent op de reservebank te vinden

Oden, P., Tissing, M., Kruit, N., Kanters, A., Dragtstra, I., Kruijshaar, I. & Hoekstra, M., 5 mrt 2019

Onderzoeksoutput: Web publication/sitePopular

Open Access
Open Access
Bestand
257 Downloads (Pure)

Activiteiten

Inspiratieroute Talent Buitenspel

Petra Oden (Speaker), Margreet Tissing (Speaker)
5 mrt 2019

Activiteit: Oral presentation

Partnerschap en regelruimte bij de Participatiewet

Petra Oden (Speaker)
13 dec 2018

Activiteit: Invited talk

Eindcongres MKB@Work: Partnerschap bij de Participatiewet

Petra Oden (Speaker), Monique Beukeveld (Organiser), Anneloes Scholing (Organiser), Suzanne van der Woude (Organiser), Ellen Offers (Participant), Aukje Smit (Participant)
7 jun 2018

Activiteit: Participation in conference

projecten

Bedrijfsscholing in partnerschap

Oden, P. & Beukeveld, M.

1/01/191/07/19

Project: Research

Ondernemend Zuid

Oden, P. & Hoogenberg, C.

9/01/171/09/17

Project: Other