Metamorfische klimaatadaptatie; Hoe samenwerking tussen overheden, bewoners en bedrijven bij kan dragen aan een versnelde ruimtelijke transformatie ten behoeve van klimaatadaptatie

Project: PHD Onderzoek

Filter
Participation in workshop, seminar, course

Zoekresultaten