Leev! GLI-VB: Ontwikkeling van een gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventie voor mensen met een verstandelijke beperking

Project: Research

Projectdetails

Description

Mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en professionals die hen ondersteunen binnen zorgorganisaties en daarbuiten, onderkennen het grote belang van leefstijlondersteuning. Hoewel mensen met een verstandelijke beperking steeds ouder worden, gaat deze veroudering vaak gepaard met een hoge mate van inactiviteit, ongezonde voedingsgewoonten en gezondheidsproblemen die al op jonge leeftijd ontstaan. Hierdoor heeft deze groep een groter risico op leeftijds- en leefstijl gerelateerde aandoeningen dan de algemene bevolking. Het is daarom noodzakelijk om voor mensen met een verstandelijke beperking, conform de missie van de Kennis en Innovatieagenda Gezondheid en Zorg ‘20-’23, het risico op ziektelast als gevolg van ongezonde leefstijl- en leefomgeving te verminderen en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Het vormgeven en borgen van effectieve en gepersonaliseerde leefstijlondersteuning bij deze doelgroep blijkt echter complex door het grote aantal multidisciplinair betrokken zorgprofessionals, afwezigheid van een integrale aanpak en onvoldoende randvoorwaarden zoals beleid en digitale ondersteuning. Om mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en professionals te ondersteunen bij leefstijlverbetering, hebben de kennisinstellingen en praktijkpartners van het LEEV!-consortium elk in het afgelopen decennium binnen verschillende, elkaar aanvullende projecten, kennis en producten ontwikkeld. Echter, deze kennis en producten zijn nog niet geïntegreerd en ontwikkeld tot een gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventie specifiek voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het LEEV!-consortium heeft expertise om dit te realiseren. Het doel van dit project is het opleveren van een gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventie (LEEV! GLI-VB) waarmee zorgprofessionals zoals fysiotherapeuten, diëtisten, verpleegkundigen en leefstijlcoaches ondersteund worden om effectieve leefstijlondersteuning te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en begeleiders. Binnen 4 werkpakketten wordt LEEV! GLI-VB ontwikkeld en getoetst op haalbaarheid en effectiviteit, waarbij één werkpakket zich expliciet richt op de benodigde randvoorwaarden. Daarmee beogen we de leefstijl gerelateerde gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren en wordt kennis ontwikkeld over haalbare en effectieve gepersonaliseerde leefstijlondersteuning.
Korte titelLEEV! GLI-VB
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/09/2231/08/26

Samenwerkende partners

 • Hanze (hoofd)
 • Intellectual Disability Medicine, Department of General Practice, Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam
 • Radboud UMC
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Special Heroes Nederland
 • Cosis: hulp bij een verstandelijke of psychische beperking
 • Rijksuniversiteit Groningen, basiseenheid orthopedagogiek
 • Zorggroep Alliade
 • Kernteamorganisaties LEEV!
 • Other consortiumpartners

Keywords

 • leefstijlaanpak
 • integraal
 • gepersonaliseerd
 • mensen met verstandelijke beperking
 • professionals