Lectorenplatform Voedsel, Voeding en Gezondheid

Project: Research

Projectdetails

Description

Het lectorenplatform Voedsel, Voeding en Gezondheid (LPVVG) draagt bij aan onderzoekagenda’s van de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Life Sciences & Health. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Centre of Expertise Groen en Centre of Expertise Healthy Ageing. Het LPVVG bundelt de expertise en kracht van meerdere hbo-instellingen om impact te genereren op het gebied van gezond en duurzaam voedsel, preventie van ziekte en de relatie met voeding en gezondheid.
Het bestaande LPVVG is verbreed en verstevigd en legt voor de komende jaren de focus op drie thema’s: voedselaanbod, voedselvaardigheden en voedselomgeving. Deze onderwerpen sluiten nauw aan bij de KIA’s van de missies ‘Landbouw, Water en Voedsel’met de focus op produceren en consumeren van gezond, veilig en duurzaam voedsel en ‘Gezondheid en Zorg’, waarin wordt gestreefd naar langer leven in goede gezondheid, afname van gezondheidsverschillen en het verbeteren van gezonde leefstijl en leefomgeving.
Het LPVVG zet in op het verder uitrollen en aanjagen van programma-ontwikkeling gericht op praktische toepassingen met impact op betrokkenen, van beroepsprofessionals tot burgers. Dit is in lijn met de plannen die tot stand zijn gekomen in het coördinatieteam ‘Roadmap Voeding, Gezondheid en Leefomgeving’. Hierbij gebruikt het LPVVG de eerder opgezette regiokaart voor de transfer en bredere implementatie van projecten over voedsel, voeding en gezondheid tussen en naar de regio’s (social twinning). Concreet betekent dit het opzetten van en bijdragen aan regionale leergemeenschappen voor kennisimplementatie en valorisatie in samenwerken met burgers, organisaties, bedrijven, mbo, hbo en wo. Hiervoor organiseert het LPVVG t.b.v. public engagement een aantal regionale hackatons over voedsel, voeding, leefstijl en gezondheid.
Kortom, dit lectorenplatform werkt aan het versterken en zichtbaar maken van de rol van het hbo-domein voedsel, voeding en gezondheid in het praktijkgericht onderzoek en de toepassing hiervan naar het werkveld en de samenleving.
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/03/2328/02/26

Samenwerkende partners

  • Hanze (hoofd)
  • HAS green academy
  • Hogeschool Inholland