Learning Communities Systeemintegratie

Project: Research

Projectdetails

Description

Deze aanvraag gaat over het opzetten van learning communities systeemintegratie door een samenwerking van zes kennisinstellingen binnen vier regio’s: De kennisinstellingen zijn aangesloten bij verschillende Centres of Expertise op het gebied van de energietransitie en beslaan samen een groot deel van Nederland. Daarnaast vullen deze kennisinstellingen elkaar aan op het gebied van expertise op het gebied van systeemintegratie en ten aanzien van hun netwerkpartners.
In de huidige energiewaardeketen (hernieuwbare energieproductie, -distributie en -opslag) zijn rollen en verantwoordelijkheden gesplitst. Integratie van de energiewaardeketen vereist een systeembenadering. Het is nodig een integraal perspectief te ontwikkelen in samenwerking met de diverse waardeketenpartners. Dat is in verschillende opzichten een complex vraagstuk.
Allereerst is de problematiek van systeemintegratie niet de verantwoordelijkheid of het "probleem" van één stakeholder. Daarnaast is het ook een vraagstuk waarvoor nieuwe kennis en innovaties ontwikkeld moeten worden. En last but not least is er sprake van een complex human capital-vraagstuk: te weinig
arbeidskrachten, te weinig instroom en weinig zicht op snelle verbetering daarvan.
Korte titelLearning Communities Systeemintegratie
AcroniemLRNNG CMMNTS SSTMNTGRT
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/09/2331/12/25

Samenwerkende partners

  • Hanze (hoofd)
  • Hogeschool van Amsterdam
  • HAN Hogeschool Arnhem Nijmegen
  • Hogeschool Saxion
  • TU Delft
  • The Hague University of Applied Sciences

Keywords

  • learning communities
  • systeemintegratie