Koppelkansen: Hoe Co-Creatie Bijdraagt aan het Ontwikkelen van Multifunctionelein Nature-Based Solutions voor Klimaatadaptatie

  Project: PHD Onderzoek

  Projectdetails

  Description

  Met toenemende druk op de ruimte in stedelijke omgevingen, wordt de noodzaak voor het verbinden van maatregelen uit verschillende sectoren steeds groter. Nature-Based Solutions worden de afgelopen jaren in toenemende mate ingezet als klimaatadaptieve maatregel die tegelijk veel waarde kan hebben voor beleving, biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit. Toch zijn deze maatregelen vaak nog heel eendimensionaal. Co-productie wordt steeds meer aangewezen als de oplossing om koppelkansen te creëren, maar er is nog weinig bewijs uit de praktijk of, hoe en onder welke omstandigheden zo'n aanpak bijdraagt aan het ontwikkelen van multifunctionele maatregelen. Dat is wat ik met mijn onderzoek ga uitzoeken!
  StatusActief
  Effectieve start/einddatum1/09/2331/08/27

  Samenwerkende partners

  • Hanze
  • Rijksuniversiteit Groningen (Project partner) (hoofd)

  Keywords

  • Klimaatadaptatie
  • Nature-Based Solutions
  • Participatie
  • Co-Productie