Kennisontwikkeling zwemonderwijs door de Nationale Raad Zwemveiligheid en Hanzehogeschool Groningen

Project: Research

Projectdetails

Description

Hanzehogeschool heeft de expertise en ervaring om praktijkgericht onderzoek naar thema’s in het zwemonderwijs uit te voeren. In verbinding met de sport- en beweegopleidingen en het lectoraat Sportwetenschap kunnen docentonderzoekers, lectoren en studenten praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Daarbij kunnen ze in verbinding met de hbo-sportopleidingen ook helpen de praktische vertaalslag te maken naar concrete verbetermogelijkheden van de zwempraktijk bij zwemonderwijzers en zwembaden. In de drieslag van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap op de hogescholen en verbinding met de zwembranche liggen uiteenlopende mogelijkheden tot samenwerking.
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/04/191/04/22