Juridisch Platform Circulaire Economie (Noord-Nederland)

Project: Research

Projectdetails

Description

Wet- en regelgeving vormt een van de belangrijkste barrières in de transitie naar een circulaire economie. Dit wordt op zowel nationaal als regionaal niveau onderkend. Tot op heden is er binnen Noord-Nederland nog geen platform of ander samenwerkingsverband dat op een laagdrempelige manier op deze vraag vanuit zowel (mkb)ondernemers als (decentrale) overheden antwoord kan geven dan wel onderzoek doet. Dit project onderzoekt daarom de mogelijkheden tot het starten van een juridisch platform circulaire economie In Noord-Nederland.
De transitie naar een circulaire economie kent vele uitdagingen, waarvan (belemmerende) wet- en regelgeving er één is. Bedrijven en (decentrale) overheden hebben veel vragen over bestaande wet- en regelgeving. Uit ervaring (van zowel Ecoras als het Instituut voor Rechtenstudies (SIRE)/ Kenniscentrum Biobased Economy) weten we dat in veel gevallen meer mogelijk is dan op voorhand gedacht wordt of bekend is. Het blijkt moeilijk om de ruimte in wet- en regelgeving goed te doorgronden: die is vaak niet af te leiden uit de relevante wetteksten zelf, maar komt in overleg met bevoegd gezag en uitvoeringsdiensten naar voren. Er is vooral veel winst te behalen in de interpretatie van en communicatie over regelgeving, uitzonderingen en/of toekomstige ontwikkelingen.
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/05/2130/04/22

Samenwerkende partners

  • Hanze (hoofd)
  • ECORAS BV
  • Bio-Cooperative