Inwonersvisie Energielandschap Nationaal Park Drentsche AA

  Project: Research

  Projectdetails

  Description

  Dit project is de Studie Huidig Energiesysteem van het RVO programma Ondersteuning Nationale Parken - Energietransitie en Participatie Nationaal Park Drentsche Aa. Het project omvat een beleidsanalyse, enquête onder inwoners en gesprekstafels met inwoners over hoe cultuurhistorie en de energietransitie al dan niet samen kunnen gaan in het nationaal park. De visie vormt daarmee niet een beleidskader maar een handreiking naar overheden en ontwikkelaars. Deze gebiedsvisie vormt eveneens input voor een andere studie uit het genoemde programma waarbij lokale gemeenschappen uit acht dorpen in vervolgprojecten, begeleid door de NMFD en BOKD, aan de slag gaan met het ontwikkelen van energiedorpsvisies en concrete energieprojecten.
  StatusGeëindigd
  Effectieve start/einddatum11/10/2131/10/22

  Samenwerkende partners

  • Hanze (hoofd)
  • Brede Overleg Kleine Dorpen
  • Natuur en Milieu Federatie Drenthe

  Keywords

  • energietransitie
  • cultuurhistorie
  • Drentsche Aa
  • inwonersvisie