Projectdetails

Description

Dit project voert een evaluatie uit van het Zowerkthet! programma van Vanhulley. Vanhulley is een sociale onderneming in Groningen die de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt wil vergroten en andere organisaties de mogelijkheid wil geven om maatschappelijke impact te maken. Daarbij richt Vanhulley zich op duurzaamheid door als naaiatelier materialen te recyclen. Het onderzoek zal zich richten op het ecosysteem dat nodig is voor sociaal ondernemers om maatschappelijk verdienvermogen en circulariteit te creëren. Het project is (mede) gefinancierd met de PPS-toeslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanuit CLICKNL. CLICKNL is het topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de Creatieve Industrie.
Korte titelIVAZ
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/09/221/09/23