Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân

Project: Research

Projectdetails

Description

Het Wetterskip Fryslân, provincie Friesland, alle Friese gemeenten, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en Van Hall Larenstein doen gezamenlijk onderzoek naar de effecten van klimaatverandering in bebouwd gebied voor de gehele provincie Fryslân. Risicogebieden voor wateroverlast en hittestress worden in beeld gebracht. Met de nieuwste 3D technieken wordt een breed publiek aangesproken en wordt bewustwording over een veranderend klimaat gecreëerd.
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/171/07/18

Keywords

  • hittestress
  • klimaatadaptatie
  • klimaatverandering
  • gebouwede omgeving