Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân

Project: Research

Projectdetails

Description

Het Wetterskip Fryslân, provincie Friesland, alle Friese gemeenten, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en Van Hall Larenstein doen gezamenlijk onderzoek naar de effecten van klimaatverandering in bebouwd gebied voor de gehele provincie Fryslân. Risicogebieden voor wateroverlast en hittestress worden in beeld gebracht. Met de nieuwste 3D technieken wordt een breed publiek aangesproken en wordt bewustwording over een veranderend klimaat gecreëerd.
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/171/07/18

Samenwerkende partners

  • Hanze
  • Hogeschool Van Hall Larenstein (hoofd)
  • Wetterskip Fryslân
  • Provincie Fryslân

Keywords

  • hittestress
  • klimaatadaptatie
  • klimaatverandering
  • gebouwede omgeving

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.