GO! Noord-Nederland (1)

Project: Research

Projectdetails

Description

Vraagstuk
Plattelandsgebieden in Noord-Nederland krimpen en vergrijzen sneller dan in de Randstad. Door het decentralisatiebeleid van de overheid worden taken en verantwoordelijkheden op bijvoorbeeld het vlak van een gezonde leefomgeving nu bij gemeenten gelegd. Kleine gemeenten hebben maar beperkte kennis en capaciteit om dit te realiseren.
In GO! Noord Nederland hebben verschillende gemeenten, kennisinstellingen, GGD-en, het RIVM en een veiligheidsregio de handen ineengeslagen om gezamenlijk:
1. kansen voor een gezondere leefomgeving samen met lokale stakeholders te identificeren;
2. deze kansen te verbinden aan effectieve maatregelen voor zowel bewoners als andere lokale belanghebbenden.

Onderzoek
Uitgangspunt voor het project is de Go! methode van het RIVM. Deze methode brengt op integrale wijze met data en interviews een dorp of buurt nauwgezet in kaart, waarna burgers en experts aan kunnen geven welke combinaties van maatregelen lokaal effectief zijn om een gezondere leefomgeving te realiseren.
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/09/1831/08/19

Samenwerkende partners

  • Hanzehogeschool Groningen (hoofd)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Joint applicant)
  • Section Health promotion, Health Service, GGD Groningen (Joint applicant)
  • Gemeente Westerkwartier (Joint applicant)

Keywords

  • krimp
  • vergrijzing
  • leefomgeving

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.