Energietransitie Noord Werkt

Project: Research

Projectdetails

Description

Dit project richt zich op het ontwikkelen van een tweeledig instrumentarium op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen in het domein van energie- en grondstoffentransitie. Enerzijds focust de aanvraag zich op intensieve samenwerking met voornamelijk MKB-bedrijven in regionale clusters: Leeuwarden, Assen, en Emmen. Anderzijds richt de aanvraag zich op het ontwikkelen van plaatsonafhankelijke leervormen toegespitst op waterstof middels online en hybride modules. Deze modules zijn in wezen met zorg doordachte en ontworpen informatieve filmpjes die de bouwstenen (kunnen) vormen voor een reeks leervormen. Onder deze leervormen vallen de zogenoemde MOOC's waar al dan niet onderwijscertificaten voor behaald kunnen worden.
Korte titelEnergietransitie Noord Werkt
AcroniemENRGTRNST NRD WRKT
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/04/2431/03/28

Samenwerkende partners

 • Hanze (hoofd)
 • NHL Stenden Hogeschool
 • Firda
 • Drenthe College
 • Noorderpoort college
 • Alfa-college
 • Rijksuniversiteit Groningen

Keywords

 • Leven Lang Onwikkelen
 • energietransitie
 • grondstoffentransitie
 • online
 • hybride
 • leervormen