Effectonderzoek naar een nieuw ontwikkeld blended training voor mensen die herstellende zijn van een depressie (STAIRS): een mixed methods onderzoek

Project: PHD Onderzoek

Projectdetails

Description

Bij de behandeling van depressie ligt in de reguliere GGZ een grote nadruk op symptomatisch herstel. Onderzoek toont echter aan dat symptomatisch herstel niet gelijk op gaat met persoonlijk herstel (herstel van identiteit, dagelijks- en sociaal functioneren). Hierdoor ervaren veel patiënten moeilijkheden bij het weer krijgen van grip op hun leven na een depressie. Om in deze lacune te voorzien is STAIRS ontwikkeld, een nieuw programma dat expliciet gebruik maakt van ervaringsdeskundigheid en (online) oefeningen gericht op het vergroten van de benodigde vaardigheden. Als blijkt dat deze training effectief is kan deze breder beschikbaar gesteld worden.
Korte titelEffectonderzoek naar STAIRS: een mixed methods RCT
AcroniemSTAIRS-studie
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/201/11/24

Keywords

  • depressie
  • STAIRS
  • persoonlijk herstel
  • blended care