Effect van vervuiling en reiniging van zonnepanelen op twee locaties in Nederland

Project: Research

Projectdetails

Description

Vervuiling van zonnepanelen leidt tot een lagere opbrengst. Dat kan worden verholpen door het reinigen van de panelen, maar dat kost geld en tijd. Vervuiling van zonnepanelen in woestijngebieden is een bekend probleem. Gek genoeg is niet goed bekend hoe groot het probleem met vervuiling in het regenachtige Nederland is. Schattingen door deskundigen van het opbrengstverlies in Nederland lopen uiteen van vrijwel nihil tot wel 10%. Terwijl sommigen experts adviseren de panelen één of enkele keren per jaar te laten reinigen, zeggen anderen dat dit niet nodig is of dat eenmaal per 5 jaar voldoende is. Het gevolg is dat het niet mogelijk is een effectieve schoonmaakstrategie te definiëren.
Dit pilotproject draagt bij aan het invullen van deze kennisleemte. De opbrengstvermindering t.g.v. vervuiling zal worden gemeten aan een bestaand zonnepark op het Centre of Expertise Energy, EnTranCe, en op Ameland. We zullen op systematische wijze bepalen wat het effect is van vervuiling van zonnepanelen in deze twee systemen en van schoonmaakfrequenties, op de energie-efficiëntie van panelen.
Op basis van het verkregen inzicht zullen de Hanzehogeschool Groningen en een nader te vormen consortium, gezamenlijk een omvangrijke subsidieaanvraag, zoals RAAK-mkb, formuleren. Het doel daarvan is om meerdere zonneparken, op verschillende locaties, gedurende langere periode te meten, zodat meer algemene uitspraken gedaan kunnen worden.
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/12/2030/11/21

Samenwerkende partners

  • Hanze (hoofd)
  • Hartclass
  • Solarcentury
  • Zonnepark Ameland