Com-In-Actie Communicatie eerstelijns Fysiotherapiepraktijk

Project: Research

Projectdetails

Description

Een derde van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Mensen met chronische aandoeningen komen in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk. Het is lastig voor mensen met een chronische aandoening om de eigen gedachten over klachten over te brengen aan de fysiotherapeut. Als bovendien de fysiotherapeut de beperkte gezondheidsvaardigheden niet herkent kan dit leiden tot een onvolledig biopsychosociaal beeld van de cliënt, onvrede over de communicatie en de keuze van de behandeling. Eerstelijns fysiotherapeuten vragen hulp bij het gesprek tijdens het eerste consult met cliënten met chronische aandoeningen en beperkte gezondheidsvaardigheden.
Korte titelCom-In-Actie
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/03/2128/02/23

Samenwerkende partners

  • Hanze (hoofd)
  • Hogeschool Leiden (Project partner)
  • Hogeschool Utrecht (Project partner)
  • NHL Stenden Hogeschool (Project partner)
  • HAN Hogeschool Arnhem Nijmegen (Project partner)
  • Pharos (Project partner)

Keywords

  • Communication
  • Physical Therapy
  • Chronic
  • Health litheracy