Bridge2Health; Citizen Science: sleutelmethodologie en versneller voor de transitie in gezondheid & zorg

Project: Research

Projectdetails

Description

De burger speelt een cruciale rol in de urgente, ingrijpende cultuur- en gedragsomslag in gezondheid & zorg. In het aanpakken van vraagstukken is Citizen Science - de actieve betrokkenheid van burgerwetenschappers in de kennisketen - een onmisbare enabler en versneller in deze transitie. In Bridge2Health beogen onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Utrecht en Hogeschool van Amsterdam samen met burgers en praktijkprofessionals Citizen Science verder te brengen. Voor een gezondere leefstijl en leefomgeving, en voor betere perspectieven op maatschappelijk participeren van mensen met complexe problematiek of ontwikkelingsachterstanden, zijn effectievere en beter geaccepteerde interventies nodig. De consortiumpartners van Bridge2Health zijn overtuigd dat daarvoor geëxperimenteerd en geïnnoveerd moet worden met de betrokken eindgebruikers als gelijkwaardige burgerwetenschappers. Door Citizen Science te ontwikkelen als een veranderingsgerichte- en ontwerpende aanpak voor de transitie in Gezondheid & Zorg draagt Bridge2Health bij aan de KIA Sleuteltechnologieën/Sleutelmethodologieën.

Alhoewel de actieve betrokkenheid van burgers als mede-initiatiefnemer en -eigenaar van innovaties in gezondheid & zorg nog grotendeels onontgonnen terrein is, hebben de Bridge2Health-onderzoekers hier al pionierend de nodige expertise in opgebouwd. In het Bridge2Health-programma beogen zij deze expertise te bundelen en de beoogde praktijkinnovaties van Citizen Science wetenschappelijk te onderbouwen en al doende verder uit te bouwen voor diverse doelgroepen en contexten. Bridge2Health wordt getrokken door acht lectoraten met deskundigheid op het gebied van sport en bewegen, gezondheid en leefomgeving, kansengelijkheid en maatschappelijke participatie, fysiotherapie en logopedie, en leefbaarheid op het platteland en in de stad.

In een netwerk van Living Labs beoogt het Bridge2Health-consortium dat burgers intensief en duurzaam betrokken zijn bij het samen met professionals werken aan blijvende verbeteringen in hun gezondheid, omgeving en meedoen in de samenleving. In acht jaar beoogt de Bridge2Health-onderzoeksgroep uit te groeien tot een erkend expertisecentrum op het gebied van Citizen Science voor gezondheid & zorg, dat de kloof tussen burgers en professionals overbrugt.
Korte titelBridge2Health
AcroniemBridge2Health
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/02/231/02/31

Samenwerkende partners

 • Hanze (hoofd)
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Afdeling Bewegingswetenschappen
 • Aletta Jacobs School of Public Health
 • Alfa-college
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Gemeente Midden-Groningen
 • Stichting Kwartier Zorg & Welzijn
 • Gemeente Emmen
 • Gemeente Eemsdelta
 • Stichting Eerstelijnszorg Appingedam (EZA)
 • Cadanz Welzijn
 • Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)
 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • GGD Groningen
 • WIJ-team Vinkhuizen
 • Universiteit Twente