Bewonersparticipatie in Klimaatadaptatie

Project: Research

Projectdetails

Description

Samenwerking tussen bewoners en gemeenten wordt meer en meer gezien als een cruciaal onderdeel van klimaatadaptatie. De manier waarop samengewerkt kan worden is echter nog veelal onduidelijk of onbekend. Het BPiKA project probeert meer inzicht te krijgen in de manieren waarop bewoners kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie. Dit project houdt een Living Lab aanpak aan in 11 wijken door heel Nederland waarin met bewoners data wordt verzameld omtrent het microklimaat, risicobeleving en grondgebruik en waar in samenspraak met deze stakeholders wordt gewerkt aan een samenwerking met de gemeente middels cocreatie van adaptieve maatregelen.
AcroniemBPiKA
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/02/191/02/21

Samenwerkende partners

 • Hanze
 • HZ University of Applied Sciences (Joint applicant) (hoofd)
 • Hogeschool Rotterdam (Joint applicant)
 • Hogeschool Van Hall Larenstein (Joint applicant)
 • Waterschap Noorderzijlvest (Project partner)
 • Gemeente Groningen (Project partner)
 • Gemeente Rotterdam (Project partner)
 • Gemeente Middelburg (Project partner)
 • Gemeente Vlissingen (Project partner)
 • Gemeente Leeuwarden (Project partner)
 • Wetterskip Fryslân (Project partner)

Keywords

 • BPiKA
 • Bewonersparticipatie
 • Klimaatadaptatie
 • Microklimaat