Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Persoonlijk profiel

Research interests

Als sociologe ben ik geïnteresseerd in innovatie in brede zin - cultuur en processen - in organisaties en de maatschappij, waaronder de impact van technologie op de samenleving. Ik onderzoek digitale geletterdheid / inclusie en technologie adoptie vanuit het Lectoraat User Cenetered Design: hoe kun je digitale technologie zo inclusief, laagdrempelig en toegankelijk (effectief) mogelijk ontwerpen voor de gebruiker? Hierbij hoort ook het onderzoeken van manieren om mensen die digitaal laag- of ongeletterd zijn te motiveren meer digitale vaardigheden te ontwikkelen om volwaardig deel te kunnen nemen in de hedendaagse samenleving. Ik werk hierbij samen met de Digital Literacy Coalition, een netwerkorganisatie waaraan HG deelneemt en waar o.a. een proeftuin Gezondheid wordt opgezet, met het doel de digitale geletterdheid van clienten en zorgpersoneel te onderzoeken en te verhogen. Maar ook in andere domeinen is digitale geletterdheid relevant, zoals in het onderwijs waar steeds meer digitaal wordt samengewerkt en -geleerd en innovatief curricula wordt ontwikkeld, zoals het IWP-onderwijs bij HG op basis van Challenge Based Learning en HILL-principes (High Impact Learning That Lasts). En waar dan ook nieuwe digitale  technologiëen als 3D kunnen worden onderzocht en ingezet. Tevens ben ik betrokken bij de verschillende initiatieven van European Engaged University waar Hanzehogeschool Groningen ook deel van uitmaakt, waaronder de Thematic Interest Group on Digitalisation en innovatieve pilots zoals de module omtrent Digital Future Orientated Education.

Opleiding / Academische kwalificatie

Sociology and Political Science, Doctor of Social Science, Innovation Culture and Micro Firms in Regional Innovation Systems, University La Laguna

Datum van toekenning: 15 jan. 2016

Keywords

  • HM Sociology
  • Innovation
  • technology adoption
  • e-health
  • educational technology
  • design and social innovation
  • Design science

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Madelon van Oostrom actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • 1 Soortgelijke profielen