Persoonlijk profiel

Research interests

Dr. Karolien Dons is als lector Music in Context verbonden aan het Kenniscentrum Kunst & Samenleving. Haar expertise bevindt zich op het gebied van innovatieve muziekpraktijken in sociale contexten. Thema’s die terugkeren in Karolien’s recente onderzoeksactiviteiten zijn o.a. participatieve maakprocessen, de geëngageerde musicus en ethische aspecten, bijvoorbeeld rond inclusie en autonomie. Karolien was verbonden aan het lectoraat Lifelong Learning in Music waar zij als onderzoeker en projectleider een grote bijdrage leverde aan tal van onderzoeks- en innovatieprojecten, waaronder Muziek en Dementie, Muziek in het Odensehuis, Meaningful Music in Healthcare (MiMiC) en Professional Excellence in Meaningful Music in Healthcare (ProMiMiC). Karolien studeerde musicologie aan de Universiteit Gent en muziekpsychologie aan de University of Jyväskylä (Finland). In 2019 is Karolien gepromoveerd aan de Guildhall School of Music & Drama (Londen) met een etnografische studie naar het faciliteren van co-creatief musiceren met kwetsbare ouderen.

Research Interests

Innovatieve muziekpraktijken, muzikale co-creatie, nieuwe publieken, persoonsgericht musiceren, culture participation, participatory arts practice, etnografie

Professional Information

Lid van de Ethisch Adviescommissie van de Hanzehogeschool Groningen (HEAC)

 

Opleiding / Academische kwalificatie

Music, Doctor of Philosophy, Musician, friend and muse: an ethnographic exploration of emerging practices of musicians devising co-creative musicking with elderly people, Guildhall School of Music & Drama

20132019

Datum van toekenning: 31 jul. 2019

Music, Master of Arts, Music Psychology, University of Jyväskylä

Datum van toekenning: 31 jul. 2009

Music, Master of Arts, Musicology, Ghent University

Datum van toekenning: 31 jul. 2007

Externe posities

Working Group member Diversity, Inclusion and Gender Equality of the ARTEMIS project, Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC)

20222025

Promovenda, Guildhall School of Music & Drama

20132019

Vice-chair Working Group Youth, European Music Council

20082013

Keywords

  • M Music
  • muziek
  • co-creatie
  • professionele musici
  • new audiences
  • muziekpraktijk
  • cultuurparticipatie
  • ethiek

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Karolien Dons actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • 1 Soortgelijke profielen

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of