Persoonlijk profiel

Personal profile

Henrique Meissner is als Docent Onderzoeker verbonden aan het Prins Claus Conservatorium en het Lectoraat Music in Context. Zij heeft blokfluit gestudeerd aan het Utrechts Conservatorium en Muziek Psychologie aan de Universiteit van Sheffield. Tijdens haar promotiestudie heeft zij onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van expressie: hoe kunnen docenten zo lesgeven dat jonge musici expressief gaan spelen, en wat vinden leerlingen nuttige methodes voor het ontwikkelen van expressiviteit?

Henrique is Course Leader voor Practice-Based research in de Master of Music aan het Prins Claus Conservatorium. Bij het lectoraat Music in Context doet Henrique onderzoek naar mogelijkheden voor artistiek onderzoek in muziek in verschillende sociale contexten. Daarnaast werkt zij samen met Robert Harris aan het toegankelijk maken van GAME: Geleide Audiomotor Exploratie (GAME) is een innovatieve pianolesmethode waarmee slechthorenden met een Cochleair Implantaat (CI), in korte tijd zonder muzieknotatie leren pianospelen. Het doel van GAME is om door actief muziek te maken, transfereffecten van muziek- naar het spraakdomein te realiseren, waardoor CI-gebruikers beter spraak gaan verstaan. Hoewel GAME ontworpen is om in de gewone lespraktijk gebruikt te worden, vereist lesgeven met GAME nieuwe vaardigheden van pianodocenten. Daarom is dit actieonderzoek gericht op het ontwikkelen van een scholingsprogramma voor lesgeven met GAME.

Opleiding / Academische kwalificatie

Arts and Humanities (miscellaneous), Doctor of Philosophy, Young Musicians' Learning of expressive Performance, The University of Sheffield

1 aug. 201231 aug. 2018

Datum van toekenning: 18 feb. 2019