Persoonlijk profiel

Research interests

Loopbaan

2016 – heden       Lector Verslavingskunde Hanzehogeschool Groningen

1 november 2012 Toelating Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

7 juni 2012          NIP erkend supervisor basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD)

2012 – heden       Forensisch gz-psycholoog VNN en senior onderzoeker

2008 – 2012        Directeur behandelzaken forensische zorg en hoofd onderzoek VNN

20 april 2012       Afronding Opleiding pro Justitia rapporteur bij het NIFP (2011-2012)

24 september 2008 Postmaster gezondheidszorgpsycholoog (Utrecht 2006 – 2008)

2006 – 2008        Behandelverantwoordelijke psycholoog Bouman GGZ verslavingsreclassering

29 september 2005           Vast, gerechtelijk deskundige beëdigd in het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage

2005 – 2008        Consulent psycholoog Reclassering Rotterdam-Dordrecht

2004 – 2008        Senior wetenschappelijk Onderzoeker; Universiteit Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

2005 – 2006        Consulent psycholoog Bouman GGZ verslavingsreclassering

2003 – 2005        Stafmedewerker Onderzoek en Ontwikkeling; Tender Jeugdzorg Breda

2000 – 2003         Universitair Hoofddocent Forensische Psychologie; Vrije Universiteit Amsterdam

1999 – 2000        Universitair Docent Forensische Psychologie; Vrije Universiteit Amsterdam

1996 – 1999        Post-doc onderzoeker Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en  Rechtshandhaving (NSCR)

1996 – 1999        Post-doc onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam

3 December 1996 Promotie tot doctor in Sociale Wetenschappen aan Rijksuniversiteit Leiden

1993 – 1996        Docent Sociale Psychologie en Klinische Psychologie; Rijksuniversiteit Leiden

1994 – 1994        Onderzoeker psychopathologie onder gedetineerden; American Bar Foundation, Chicago

1991 – 1993        Onderzoeker politieprocedures; Rijksuniversiteit Leiden

26 April 1991      Doctoraal Klinische Psychologie; Rijksuniversiteit Groningen

1986 – 1987        Propedeuse Psychologie, Rijksuniversiteit Groningen

1985 – 1986        Informatica aan de Hogere Technische School Groningen

1984 – 1985        Hogere Laboratorium School Groningen

1982 – 1984        Atheneum met diploma; Ichthus College Drachten

1977 – 1982        HAVO met diploma; Ichthus College Drachten

 

Gedoceerde cursussen aan studenten

2015 – heden        Risicotaxatie: 2 uren voor GGZ agogen in opleiding

2010 - heden        Forensische risicotaxatie: 2 uren college voor vierdejaars criminologiestudenten

2010 – heden        Presentatievaardigheden: 3 uren werkcollege voor researchmaster studenten

1999 – 2003         Onderzoek Klinische Psychologie: 16 uren college voor vierdejaars psychologiestudenten

1998 – 2003         Verdieping Forensische Psychologie: 16 uren college voor vierdejaars psychologiestudenten

1998 – 2003         Introductie Forensische Psychologie: 16 uren college voor tweedejaars psychologiestudenten

1998 – 2003         Coördinator stages Forensische Psychologie

1997 – 2003         Coördinator doctoraalscripties Klinische Psychologie

1996 – 1998         Praktijkonderzoek: 24 uren college voor vierdejaars psychologiestudenten

1994 – 1996         Introductie Misdaadanalyse: 20 uren college voor tweedejaars psychologiestudenten

1993 – 1996         Onderzoeksmethoden: 36 uren college voor tweedejaars psychologiestudenten

1993 – 1994         Introductie Criminologie: 20 uren college voor tweedejaars psychologiestudenten

1990 – 1991         Introductie Gezinstherapie: 12 uren college voor vierdejaars psychologiestudenten

1990 – 1991         Introductie Gedragstherapie: 12 uren college voor vierdejaars psychologiestudenten

1989 – 1991         Observatieonderzoek: 24 uren college voor tweedejaars psychologiestudenten

 

Gedoceerde cursussen aan werkvelden

Psychodiagnostiek: Cursus in de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Risicotaxatie bij zedendelicten: Cursus in de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Risicotaxatie bij geweldsdelicten: Cursus in de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Psychopathologie en psychopathie: Cursus in de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Risicotaxatie bij zedendelicten: Training voor officieren van justitie en rechters

Risicotaxatie bij geweldsdelicten: Training voor officieren van justitie en rechters

Psychopathologie en psychopathie: Training voor officieren van justitie en rechters

Milieutherapie: Training voor Forensisch Begeleiders en sociotherapeuten

Stoornissen en medicatie: Training voor Forensisch Begeleiders en sociotherapeuten

Omgaan met gijzelingssituaties: Gijzelingstraining voor crisiscommunicatoren

Omgaan met suïcidaal gedrag: Training voor PIW, Forensisch Begeleiders, sociotherapeuten

Stoornissen en medicatie: Training voor Forensisch Begeleiders en sociotherapeuten

Omgaan met gijzelingssituaties: Gijzelingstraining voor crisiscommunicatoren

Omgaan met suïcidaal gedrag: Training voor PIW, Forensisch Begeleiders, sociotherapeuten

Risicotaxatie m.b.v. HCR-20, PCL-R en PCL:SV; training voor officieren van justitie

Delict- en daderprofilering: 4 uren college voor forensisch artsen

Preventie van suïcides in detentie: 24 uren college voor justitiepsychologen

 

Vervolgcursussen

Risico-inschatting bij geweld met behulp van HKTR (Marinus Spreen, Mesdagkliniek)

Risico-inschatting bij zedendelicten met behulp van SSA (van der Hoevenkliniek)

Basisopleiding EMDR (De Jong & v.d. Broeke)

Schematherapie bij persoonlijkheidsstoornissen, agressie en verslaving (Kersten & Bernstein)

Diagnostiek van psychopathie met behulp van PCLR, PCL-SV en PCL:YV (Simon Fraser University)

Risico-inschatting bij geweld met behulp van HCR-20 (Simon Fraser University)

Risico-inschatting bij zedendelinquenten met behulp van SVR-20 (Simon Fraser University)

Risico-inschatting met behulp van de PCL-R, PCL:SV en HCR-20 (Royal Society of Edinburgh)

Diagnostiek met behulp van de Compositive Inventory Diagnostic Interview (CIDI)(AMC)

Sexually violent behavior (Academy Group FBI)

Criminal investigative analysis (Academy Group FBI)

Sex crimes and sex offenders (Academy Group FBI)

Gebruik van multivariate statistiek in de sociale wetenschappen (Rijksuniversiteit Groningen)

Het “Achenbach system of Empirically Based Assessment” (Erasmus MC)

Onderwijstechnieken en –methodieken (Vrije Universiteit Amsterdam)

 

Boeken

Blaauw, E., & Roozen, H. (2012) (Red.), Handboek Forensische Verslavingszorg. Utrecht: Bohn, Stafleu en van Loghem.

Blaauw, E., & Sheridan, L. (Eds.) (2002). Psychopaths: Current international perspectives. Den Haag: Elsevier.

Blaauw, E., Hoeve, M., Van Marle, H., & Sheridan, L. (Eds.) (2002). Mentally disordered offenders: International perspectives on assessment and treatment. Den Haag: Elsevier.

Malsch, M., Vischer, M., & Blaauw, E. (2002). Stalking van bekende personen. Amsterdam: Boom.

Blaauw, E.  (2001). Pogingen tot zelfdoding in politiebureaus. Den Haag: Elsevier.

Blaauw, E., & Kerkhof, A.J.F.M. (1999). Suïcides in detentie. Den Haag: Elsevier.

Blaauw, E., Vegter, P., & Monterie, R. (1999). Handboek arrestantenzorg. Den Haag: Elsevier.

Blaauw, E. (1996). Psychological aspects of police custody. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden.

Blaauw, E., Kerkhof, A., Vermunt, R., de Vries, J., & van Veen, M. (1995). Sterfgevallen onder de zorg van de politie. Leiden: DSWO Press Rijksuniversiteit Leiden.

Blaauw, E., Kerkhof, A., & Vermunt, R. (1993). Zorg voor arrestanten in politiecellen. Leiden: DSWO Press Rijksuniversiteit Leiden.

 

Tijdschriftartikelen internationaal

Blaauw, E., Strijker, G., Boerema, Y., Veersma, E., van der Meer-Jansma, M., & Anthonio, G. (2016). Dual diagnoses among detained female systematic offenders. Advances in Dual Diagnosis, 9(1), 7–13. http://doi.org/10.1108/ADD-08-2015-0020

Staring, A.B.P., Blaauw, E., & Mulder, C.L. (2012). The Effects of Assertive Community Treatment Including Integrated Dual Diagnosis Treatment on Nuisance Acts and Crimes in Dual-Diagnosis Patients. Community Mental Health Journal, 48, 150–152.

Roozen, H.G., Blaauw, E., & Meyers, R.J. (2009). Advances in management of alcohol use disorders and intimate partner violence: Community reinforcement and family training. Psychiatry, Psychology and Law, 16(1), 74-80.

Blaauw, E., Roozen, H.G., & van Marle, H.J.C. (2007). Saved by structure? The course of psychosis within a prison population. International Journal of Prisoner Health, 3, 248-256.

Blaauw, E., Kerkhof, A.J.F.M., & Hayes, L.M. (2005). Demographic, criminal, and psychiatric factors related to inmate suicide. Suicide and Life-Threatening Behavior,35(1), 63-75.

Winkel, F.W., Wohlfarth, T., & Blaauw, E. (2004). Police referral to victim support: The predictive and diagnostic value of the Risk (10) screening instrument. Crisis, 25(3), 118-127.

Sheridan, L.P. & Blaauw, E. (2004). Characteristics of false stalking reports. Criminal Justice and Behavior, 31(1), 55-72

Sheridan, L.P., Blaauw, E., Davies, G.M., & Winkel, F.W. (2003). Stalking: Knowns and unknowns. Trauma, Violence and Abuse, 4(2), 148-162.

Sheridan, L., Gillett, R., Blaauw, E., Davies, G.M., & Patel, D. (2003). ‘There’s no smoke without fire’: Are male ex-partners perceived as more ‘entitled’ to stalk than stranger or acquaintance stalkers? British Journal of Psychology, 94(1), 87-98.

Winkel, F.W., Wohlfarth, T., & Blaauw, E. (2003). Police based early detection of persistent type A traumatic symptomatology in crime victims: the validity of rapid, objective risk assessment. International Journal of Law and Psychiatry, 26, 191-205.

Winkel, F.W., Blaauw, E., Sheridan, L., & Baldry, A.C. (2003). Repeat criminal victimization and vulnerability for coping failure: a prospective examination of a potential risk factor. Psychology, Crime and Law, 9(1), 87-95.

Blaauw, E., Sheridan, L., & Winkel, F.W. (2002). Designing anti-stalking legislation on the basis of victims’ experiences and psychopathology. Psychiatry, Psychology and Law, 9(2), 136-145.

Sheridan, L. P., & Blaauw, E. (2002). Stalker typologies and intervention strategies. Polizei und Wissenschaft,3(4), 15-23.

Blaauw, E., Arensman, E., Kraaij, V., Winkel, F.W., & Bout, R. (2002). Traumatic life-events and suicide risk among jail inmates: The influence of types of events, time period and significant others. Journal of Traumatic Stress, 15, 9-16.

Blaauw, E., Winkel, F.W., Arensman, E., Sheridan, L., & Freeve, A. (2002) The toll of stalking: The relationship between features of stalking and psychopathology of victims. Journal of Interpersonal Violence, 17, 50-63.

Vermunt, R., van Knippenberg, B., van Knippenberg, D., & Blaauw, E. (2001). Self-esteem and outcome fairness: differential importance of procedural and outcome considerations. Journal of Applied Psychology, 86(4), 621-628.

Blaauw, E., Kerkhof, A.J.F.M., Winkel, F.W., & Sheridan, L. (2001). Identifying suicide risk in penal institutions in the Netherlands. British Journal of Forensic Practice, 3(4), 22-28.

Blaauw, E. (2001) Police custody: An area of concern?! British Journal of Forensic Practice, 3(2), 3-10.

Blaauw, E., Winkel, F.W., & Kerkhof, A.J.F.M. (2001). Bullying and suicidal behavior in jails. Criminal Justice and Behavior, 28, 279-299.

Blaauw, E., Roesch, R., & Kerkhof, A.J.F.M. (2000). Mental disorders in European prison systems. Arrangements for mentally disordered prisoners in the prison systems of 13 European countries. International Journal of Law and Psychiatry, 23, 649-663.

Blaauw, E., & Lulf, R. (1999). Police custody detainees and forensic medicine: Medical consumption in the cellblock. Medicine & Law, 18, 645-651.

Knippenberg, B. van, Knippenberg, D. van, Blaauw, E., & Vermunt, R. (1999). Relational considerations in the use of influence tactics. Journal of Applied Social Psychology, 29, 806-819.

Winkel, F.W., Blaauw, E., & Wisman, F. (1999). Dissociation-focused victim support and coping with traumatic memory: an empirical search for evidence sustaining the effectiveness of downward comparison based interventions. International Review of Victimology, 6(3), 179-201.

Blaauw, E., Kerkhof, A., & Vermunt, R. (1998). Psychopathology in police custody. International Journal of Law and Psychiatry, 21 (1), 73-87.

Blaauw, E. (1998). Suicide risk in police custody. Forensic Update, 53, 27-31.

Vermunt, R., Blaauw, E., & Lind, A. (1998). Fairness evaluations of encounters with police officers and correctional officers. Journal of Applied Social Psychology, 28(12), 1106-1123.

Blaauw, E., Vermunt, R., & Kerkhof, A. (1997). Detention circumstances in police stations: Towards setting the standards. Policing and Society, 7, 45-69.

Blaauw, E., Kerkhof, A., & Vermunt, R. (1997). Suicides and other deaths in police custody. Suicide and Life-Threatening Behavior, 27(2), 153-163.

Blaauw, E., Carrière, R., Schilder, F., & van de Lande, S. (1997). Prevention of suicides in penal institutions in The Netherlands. Crisis, 18(4), 170-177.

Blaauw, E., & Kraaij, V. (1997). Suicide prevention: The global context. Crisis, 18(2), 90-91.

Blaauw, E., Vermunt, R., & Kerkhof, A. (1997). Deaths and medical attention in police custody. Medicine & Law, 16(3), 593-606.

Blaauw, E., & Hayes, L.M. (Eds.)(1997). Suicides in prisons [Special issue]. Crisis, 18(4).

Blaauw, E., Vermunt, R., & Kerkhof, A. (1996). Treatment in police custody: Organizational characteristics and performance of custodial divisions in Dutch police stations. Criminal Justice and Behavior, 23(4), 553-571.

Emmelkamp, P.M.G., Bouwman, T., & Blaauw, E. (1994). Individualized versus standardized therapy: A comparative evaluation with obsessive compulsive patients. Clinical Psychology & Psychotherapy, 1, 95-100.

Blaauw, E., & Emmelkamp, P.M.G. (1994). The therapeutic relationship: A study on the value of the Therapist Client Rating Scale. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 22(1), 25-35.

 

Boekhoofdstukken en andere publicaties internationaal

Sheridan, L., & Blaauw, E. (2006). Stalkertypologien und Interventionsstrategien,  In J. Hoffmann & H.G.W. Voß (Eds.), Psychologie des stalking (pp. 73-91). Frankfurt: Verlag fur Polizeiwissenschaft.

Blaauw, E. (2005). Bullying and suicides in prisons. In Ireland J. (Ed.), Bullying among prisoners: Innovations in theory and research (pp. 44-61). Devon, UK: Willan Publishing.

Blaauw, E., & Sheridan, L. (2003). Profiling property crimes. Psychology, Crime & Law, 9, 211-213.

Hoeve, M., Blaauw, E., Van Marle, H., & Sheridan, L. (2002). International comparisons with regard to the treatment of mentally disordered offenders. In E. Blaauw, M. Hoeve, H. Van Marle, & L. Sheridan (Eds.), Mentally disordered offenders: International perspectives on assessment and treatment (pp. 171-189). Den Haag: Elsevier.

Blaauw, E., Winkel, F. W., Arensman, E., Malsch, M. M., & Sheridan, L. (2002). The psychological consequences of stalking victimisation: Are psychological effects of stalking behaviours dependent of stalking features and the type of victim-stalker relationship? In D. Boone & L. Sheridan (Eds.), Stalking and psychosexual obsession: Psychological perspectives for prevention, policing and treatment (pp. 23-33).Chichester: Wiley.

Winkel, F.W., Blaauw, E., & Kerkhof, A.J.F.M. (2002). Juvenile aggression: A risk factors model of instrumental and reactive violence and ensuing protective intervention-programs. In Corrado, R.R., Roesch, R., Hart, S.D., & Gierowski, J.K. (Eds.), Multi-problem violent youth: a foundation for comparative research on needs, interventions, and outcomes (pp. 283-291). Amsterdam: IOS press.

Deijen, J.B., Blaauw, E., & Winkel, F.W. (2002). Maternal age and problem behavior of school children. In Corrado, R.R., Roesch, R., Hart, S.D., & Gierowski, J.K. (Eds.), Multi-problem violent youth: a foundation for comparative research on needs, interventions, and outcomes (pp. 164-168). Amsterdam: IOS press.

Winkel, F.W., & Blaauw, E. (2001). Structured Trauma Writing (STW) as a victim-supportive intervention: examining the efficacy of emotional ventilation and downward writing. In R. Roesch, R. Corrado, & R. Dempster (Eds.), Forensic psychology in the courts (pp. 317-329). London: Routledge.

Winkel, F.W., Snijder, N., & Blaauw, E. (2000). Rationality and the treatment of post-victimization emotional disorders: A case study of the counterfactual writing-paradigm in structured trauma writing. In P.J. van Koppen & N.H.M Roos (Eds.), Rationality, information and progress in psychology and law (pp. 171-185). Maastricht: MaastrichtUniversity Press / Metajuridica Publications.

Winkel, F.W., Snijder, N., & Blaauw, E. (2000). From tea and sympathy to evidence based psychological counseling in victim support: The structured trauma writing paradigm of professional and transparent supportive encounters. In P.C. Friday & G.F. Kirchoff (Eds.), Victimology at the transition from the 20th to the 21st century (pp. 191-206). Aachen: Shaker.

Blaauw, E., Winkel, F.W., & Vermunt, R. (2000). Justice in the criminal justice system: Fairness evaluations and their antecedents and consequences in a jail population. In A. Czerederecka, T. Jaskiewicz-Obydzinska, & J. Wojcikiewicz (Eds.), Forensic psychology and law (pp. 287-295). Cracow: Institute of Forensic Research Publishers.

Themeli, O., Blaauw, E., & Kerkhof, A. (1999). Suicide prevention in penal institutions. Commissioned report for the Ministry of Justice. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Blaauw, E., & Kerkhof, A. (1998). Suicides in police custody in The Netherlands: The identification of potential suicide victims. In J. Kosky, H.S. Eshkevari, R. Goldney & R. Hassan (Eds.), Suicide Prevention - The global context (p. 131-137). New York: Plenum.

Blaauw, E., Schilder, F., & van de Lande, S. (1998). Prevention of suicides in the Dutch criminal justice system. In A. Liebling (Ed.), Deaths of offenders (pp. 201-223). Winchester: Waterside Press.

Blaauw, E. (1998). Therapeutic communities for offenders. Psychology, Crime & Law, 4, 153-156.

Blaauw, E. (1998). Three-quarters of Holland’s prison inmates suffer from depression. Research Reports from the Netherlands, 8(4), 3.

Blaauw, E. (1998). Drei viertel der niederländischen häftlinge sind depressiv. ForschungsNachrichten aus den Niederlanden, 7(4), 3.

Blaauw, E. (1998). Les trois quarts des détenus néerlandais sont dépressifs. Bulletin du Recherche des Pays-Bas, 7(4), 3.

Vermunt, R., vandenBos, C., Blaauw, E., & Modde, J. (1996). Procedural fairness and deservingness. International Journal of Psychology, 31(3-4), 2675-2675.

Emmelkamp, P.M.G., Kloek, J., & Blaauw, E. (1992). Obsessive compulsive disorders. In P. Wilson (Ed.), Principles and practice of relapse prevention (p. 213-234). New York: Guilford Press.

 

Publicaties nationaal

Roozen, H., Dijkman, I., & Blaauw, E. (2015). Forensische verslavingszorg. In van Marle (Red.), Forensische psychiatrie (pp. 253-269). Assen: Koninklijke van Gorcum.

Blaauw, E., & Roozen, H.G. (2015). De state of the art van de forensische verslavingszorg: Fundamenten voor de toekomst. In P.A.M. Mevis, J.H.M. Tulen, B.C.M. Raes, E.A. Mulder, M.J.F. van der wolf, & S.R. Bakker (Red.), Omzwervingen tussen psychiatrie en recht (pp. 149-162). Deventer: Wolters-Kluwer.

Blaauw, E., Greeven, P., & van Luijk, B. (2012). Diagnostiek en indicatiestelling. InBlaauw, E., & Roozen, H.  (Red.), Handboek Forensische Verslavingszorg (pp. 75-108). Utrecht: Bohn, Stafleu en van Loghem.

Popma, A., Blaauw, E., & Bijlsma, E. (2012). Psychiatrische comorbiditeit van verslaving in relatie tot criminaliteit. InBlaauw, E., & Roozen, H.  (Red.), Handboek Forensische Verslavingszorg (pp. 21-40). Utrecht: Bohn, Stafleu en van Loghem.

Dijkstra, B.A.G., DeFurentes-Merillas, L., Blaauw, E. & Roozen, H.G. (2012). De Community Reinforcement approach (CRA). InBlaauw, E., & Roozen, H.  (Red.), Handboek Forensische Verslavingszorg (pp. 223-242). Utrecht: Bohn, Stafleu en van Loghem.

Blaauw, E., Stollenga, M. & Roozen, H.G. (2012). De toekomst van de forensische verslavingszorg. InBlaauw, E., & Roozen, H.  (Red.), Handboek Forensische Verslavingszorg (pp. 301-320). Utrecht: Bohn, Stafleu en van Loghem.

Wetering, B.J.M. van., Rauch, J., & Blaauw, E. (2006). De verslavingsreclassering en haar toekomst. In T.I. Oei en M.S. Groenhuijsen (Red.), Capita selecta van de forensische psychiatrie anno 2006 (pp. 181-194). Deventer: Kluwer.

Hoeve, M., Blaauw, E., & Van Marle, H. (2004). De tbs vanuit internationaal perspectief: Een vergelijking tussen systemen van omgang met psychisch gestoorde delinquenten in verschillende Westerse landen. Proces, 83(1),18-29 .

Monterie, R.A., Blaauw, E. & Tenhaeff, A. (2004). Medische zorg op het politiebureau. In B.A.J. Cohen, H. Holtslag, R.Ph. Smitshuizen, A.G. Tenhaeff & L.P. de Waal (Red.), Forensische geneeskunde pp. 480-502). Assen: Van Gorcum.

Blaauw, E. (2003). De humaniteit van detentie. Zandschrift; tijdschrift voor pastores in justitiële inrichtingen, 8(2), 13-18.

Blaauw, E. (2003). Doden uit wanhoop. Psychologie,22(2), 32-35.

Blaauw, E. (2002). Het brein van de moordenaar. Psychologie, 21(12), 54-55.

Blaauw, E. (2002). Psychische problemen van gedetineerden. In P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H.L.G.J Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het Recht van Binnen: Psychologie van het Recht (pp. 977-990). Deventer: Kluwer.

Blaauw, E., Ferenschild., van Koppen, P., & Sheridan, L., (2002). Gedragskundige daderprofilering. In P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H.L.G.J Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het Recht van Binnen: Psychologie van het Recht (pp. 217-235). Deventer: Kluwer.

Malsch, M., Visscher, M., & Blaauw, E. (2002). Stalking: De rol van de wet en van andere remedies. In P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H.L.G.J Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het Recht van Binnen: Psychologie van het Recht (pp. 201-216). Deventer: Kluwer.

Blaauw, E. (2001). De melding door de politie van sterfgevallen en pogingen tot zelfdoding door arrestanten. Proces, 9/10, 152-154.

Blaauw, E., Winkel, F. W., Malsch, M. M., Freeve, A., & Arensman, E. (2001). Consequenties van stalking voor slachtoffers: De relatie tussen vormen van stalken en psychopathologie bij de slachtoffers. In C. de Poot & M. Malsch (Eds.), Bivakmuts, politiepet en toga: wisselwerking tussen criminaliteit en Rechtshandhaving (pp. 47-60). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Blaauw, E. (2001). Indicatie-instrument voor de eerste plaatsing van gedetineerden. Onderzoeksrapport voor het Ministerie van Justitie. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Blaauw, E., Hoeve, M., Fair, J., & Blijleven, B. (2001). Internationale vergelijking omgang met psychisch gestoorde delinquenten. In Commissie Beleidsvisie Tbs, Veilig en wel: Een beleidsvisie op de tbs (pp. 8.1-8.46). Den Haag: Commissie Beleidsvisie Tbs.

Blaauw, E., & Sheridan, L. (2001). De macht van de stalker. Psychologie,20(12), 28-1.

Blaauw, E., & Sheridan. L. (2001). Psychopathie: een heftige persoonlijkheidsstoornis. Psychologie, 20(11), 52-55.

Malsch, M., & Blaauw, E. (2000). De nieuwe wet belaging: Handhaving en alternatieven. Nederlands Juristen Blad, 35, 1743-1747.

Blaauw, E., Zeijl S. van, & Ziel, M. van der (2000). Penitentiaire inrichtingswerkers en suïcides van gedetineerden. Sancties, 2, 89-97.

Blaauw, E., Lulf, R.E., & Monterie, R. (2000). Arrestantenzorg: De patiënt tussen wal en schip (1). Modus, 9(1), 17-19.

Blaauw, E., Voort, M. van der & Kerkhof, A.J.F.M. (2000). Bedreigingen, pesterijen en suïcidaliteit in detentie: een onderzoek onder suïcideplegers en onder suïcidale en niet-suïcidale gedetineerden in het Nederlandse gevangeniswezen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 42(2), 73-83.

Blaauw, E., Lee, T. van der, Bauer, I., & Nijdam, M. (2000). Rapport van onderzoek op meldingsformulieren sterfgevallen en (pogingen tot) zelfdoding in politiecellen (1994-1999). Onderzoeksrapport voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Blaauw, E., Hoeve, M., Fair, J., & Blijleven, B. (2000). Internationale vergelijking omgang met psychisch gestoorde delinquenten. Onderzoeksrapport voor het Ministerie van Justitie. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Blaauw, E., & Lulf, R. (1999). Arrestantenzorg, de praktijk voor forensisch geneeskundigen. Modus, 8, 15-17.

Blaauw, E., Voort, M. van der, & Kerkhof, A.J.F.M. (1999). Suïcides in detentie. Proces, 3(4), 50-53.

Blaauw, E. (1999). Suïcides in detentie: screening op suïciderisico. Modus, 8(4), 15-19.Blaauw, E. (1998). Gevangen tussen straf en zorg. Sancties, 3, 162-167.

Blaauw, E. (1998). Preventie van suïcides onder arrestanten: Wat kunnen forensisch geneeskundigen hieraan bijdragen? Modus, 7(2), 15-18.

Wijnheymer, L., Blaauw, E., & Veen, M. (1998). Houden of weggeven? Over problemen met de opvang van psychisch gestoorde gedetineerden. Sancties, 3, 145-154.

Aardema, A., Blaauw, E., Gatherer, A., & Kerkhof, A. (1998). Mental health in European prisons. Onderzoeksrapport voor het Ministerie van Justitie. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Blaauw, E. (1997). Zorg voor ingeslotenen in Nederland. Proces, 1. 3-5.

Knippenberg, B. van, Blaauw, E., Vermunt, R., & van Knippenberg, D. (1997). Relationele overwegingen in het gebruik van beïnvloedingstaktieken. In D. Daamen, A. Pruyn, W. Otten en R. Meertens (Red.), Sociale psychologie en haar toepassingen (p. 122-133). Delft: Eburon.

Blaauw, E. (1997). Detentie. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing en H.F.M. Crombag (Red.), Het hart van de zaak (p. 654-673). Deventer: Gouda Quint.

Blaauw, E., & Lulf, R.E. (1997). Arrestanten en de forensische geneeskunde. Modus, 6(3), 16-19.

Blaauw, E. (1997). Het Nederlandse TBS-systeem. Modus, 6(6), 12-15.

Dijksman, A., & Blaauw, E. (1997). Psychologisch disfunctioneren van gedetineerden. Sancties, 6, 317-327.

Blaauw, E. (1996). Suïcides in detentie. Proces, 7/8, 141-145.

Blaauw, E., Vermunt, R., & Kerkhof, A. (1996). Dood in politiecel: Preventie van sterfgevallen onder de zorg van de politie. Modus, 5(3), 16-19.

Blaauw, E. (1995). Arrestantenzorg volop in beweging. Algemeen Politieblad, 144(22), 18-19.

Blaauw, E., Vermunt, R., & Kerkhof, A. (1995). Problemen van arrestanten in politiebureaus. De Psycholoog, 30(10), 408-412.

Blaauw, E., Vermunt, R., & Kerkhof, A. (1994). Arrestantenzorg in Nederlandse politiecellen: Naar een verbetering van de stand van zaken. Plakkaat: Uitgave van de Coornhert-Liga, Vereniging voor Strafrechthervorming, 2, 3-4.

Blaauw, E., Kerkhof, A., & Vermunt, R. (1992). Informatie arrestantenzorg ontbreekt. Algemeen Politieblad, 14(7), 22-24.

Blaauw, E. (1992). Van kwaad tot beter: Over verweer tegen agressie en overlast. Gedrag en Organisatie, 5(3), 211.

Blaauw, E., & Emmelkamp, P.M.G. (1991). De therapeutische relatie: Een onderzoek naar de waarde van de Therapist Client Rating Scale (TCRS). Gedragstherapie, 24(3), 183-194.

 

Presentaties

Blaauw, E. (2016, 6 Juli). Lectoraat verslavingskunde. Presentatie voor de Cliëntenraad VNN (8) te Groningen.

Blaauw, E. (2016, 29 Juni). Visie forensische verslavingszorg. Presentatie voor 12 directeuren TBS te Gent, België.

Blaauw, E. (2016, 15 Juni). Lectoraat verslavingskunde. Presentatie voor de Raad van Toezicht VNN (8) te Groningen.

Blaauw, E. (2016, 8 Juni). Risk, Need, Responsivity. Presentatie voor forensische poli VNN (20) Groningen.

Blaauw, E. (2016, 2 Juni). Visie forensische verslavingszorg. Presentatie op kick-off bijeenkomst kwaliteits-netwerk forensische verslavingszorg (60) te Rotterdam.

Blaauw, E. (2016, 10 Mei). Verslaving onder jeugdigen. Workshop bij Accare forensische jeugdzorg (15).

Blaauw, E. (2016, March 31). Stalking. Lezing gegeven voor reclassering (18) te Groningen.

Blaauw, E. (2016, March 10). Drugs en agressie. Lezing gegeven voor reclassering te Leeuwarden (22).

Blaauw, E. (2016, March 8). Psychopathie en verslaving. Lezing gegeven voor forensische poli (18) Groningen.

Blaauw, E. & Bogaerts, S. (2016, 26 January). Protocol verdiepingsdiagnostiek. Lezing gegeven op het Festival forensische zorg (40) te Utrecht.

Blaauw, E. (2016, 18 January). Overlap tussen psychopathie en verslaving. Lezing gegeven op een bijeenkomst nascholing voor psychiaters (150) te Groningen.

Blaauw, E. (2015, 20 april). Psychopathology among severely criminal female offenders. Paper presented at the IVth international congress of dual disorders (ICDD) in Barcelona, Spain.

Blaauw, E. (2015, 27 January). Verdiepingsdiagnostiek: protocol vanuit een KFZ call. Lezing gegeven op het Festival forensische zorg te Utrecht.

Blaauw, E. (2014, 13 November). Kenmerken van hypercriminele vrouwen. Lezing gegeven op het FADO congres te Utrecht.

Blaauw, E. (2014, 10 February). Middelengebruik en agressie. Lezing gegeven op het VNN symposium te Groningen.

2006-2013 niet geregistreerd.

Blaauw, E. (2006, 21 September). Kenmerken van personen met de maatregel van ISD. Lezing gegeven op het ISD congres te Utrecht.

Blaauw, E. (2005, 8 July). The toll of stalking: relationships between features of stalking and psychopathology of victims. Paper presented at the XXIXth International congress on law and mental health in Paris, France.

Blaauw, E. (2005, 8 July). Measurement instruments for the evaluation of criminal law policy. Paper presented at the XXIXth International congress on law and mental health in Paris, France.

Blaauw, E. (2005, 4 July). Identifying suicide risk in penal institutions. Paper presented at the XXIXth International congress on law and mental health in Paris, France.

Blaauw, E. (2004, 22 October). Dealing with mental illnesses and suicidal behaviours in prisons. Paper presented at the network meeting of the WHO Health in Prisons project in Noordwijkerhout.

Kerkhof, A.J.F.M., Blaauw, E., & Hayes, L. (2004, 26 August). Risk Indicators for Suicide in Prisons., Paper presented at the 10th European Symposium on Suicide & Suicidal Behaviour, Copenhagen, Panum Institute.

Blaauw, E. (2004, 23 August). Selectieprogramma’s van problematische gedetineerden in huizen van bewaring. Paper presented at the O-3 Onderzoekscentrum GGZ Rijnmond in Rotterdam.

Blaauw, E. (2004, 18 February). Stalking: Een overzicht van issues en oplossingen. Paper presented at the LSOP Conference on stalking in Apeldoorn.

Blaauw, E. (2003, 4 June). Impact van insluiting. Paper presented at a meeting for forensic doctors in Utrecht.

Blaauw, E. (2003, 15 May). Kwaliteit van arrestantenzorg? Paper presented at a the LSOP in Apeldoorn.

Blaauw, E, Sheridan, L., & Winkel, F.W. (2002, 14 September). Designing anti-stalking legislation on the basis of victims’ experiences and psychopathology. Paper presented at the 12th European Conference of the European Association of Psychology and Law in Leuven, Belgium.

Sheridan, L., Blaauw, E, & Winkel, F.W. (2002, 14 September). Characteristics of false stalking allegations. Paper presented at the 12th European Conference of the European Association of Psychology and Law in Leuven, Belgium.

Blaauw, E. (2002, 13 September). Forensisch artsen en daderprofilering. Paper presented at a meeting for forensic doctors in Utrecht.

Sheridan, L., Blaauw, E., Gillett, R., & Winkel, F.W. (2002, 10 September). Effects of the Events of September 11 on Discrimination and Implicit Racism in Five Religious and Seven Ethnic Groups. Paper presented at the conference “Towards a safer society: Violence: Origins, assessment and management” in Glasgow, Scotland.

Blaauw, E. (2002, 9 September). Bullying and suicide in penal institutions. Paper presented at the conference “Towards a safer society: Violence: Origins, assessment and management” in Glasgow, Scotland.

Blaauw, E. (2002, 10-14 June). Selectie en plaatsing van preventief gehechte gedetineerden in huizen van bewaring. Paper presented at four meetings for prison psychologists in the Netherlands in Gouda, Overloon, Utrecht and Nieuwersluis.

Blaauw, E. (2002, 24 March). Diversion of pre-trial prisoners in prisons. Paper presented at the second conference of the International Association of Forensic Mental Health Services in Munich, Germany.

Blaauw, E. (2002, 21 February). De rol van commissies van toezicht bij de meldingsprocedure van sterfgevallen en suïcidepogingen door de politie. Paper presented at a meeting of lawyers in Amsterdam.

Blaauw, E. (2001, 19 December). De melding van sterfgevallen en suïcidepogingen door de politie. Paper presented at a meeting of lawyers in Amsterdam.

Blaauw, E. (2001, 5 July). Prevalence of mental disorders in prison systems and forensic psychiatric institutions. Paper presented at the XXVIth International congress on law and mental health in Montreal, Canada.

Blaauw, E. (2001, 5 July). Mentally disordered offenders: The Netherlands’ experience. Symposium chaired at the XXVIth International congress on law and mental health in Montreal, Canada.

Blaauw, E. (2001, 4 July). Identifying suicide risk in penal institutions Paper presented at the XXVIth International congress on law and mental health in Montreal, Canada.

Blaauw, E. (2001, 16 June). Preventie van suïcides in detentie. Paper presented at a meeting of the Psychiatrisch Juridisch Gezelschap in Amsterdam.

Blaauw, E. (2001, 8 June). The identification of suicide risk in prisons. Paper presented at the 11th European Conference of the European Association of Psychology and Law in Lisbon, Portugal.

Blaauw, E. (2001, 8 June). Mental disorders in European prison systems. Paper presented at the 11th European Conference of the European Association of Psychology and Law in Lisbon, Portugal.

Van Lodensteijn, B., & Blaauw, E. (2001, 8 June). Traumatic life events and suicide risk among jail inmates. Paper presented at the 11th European Conference of the European Association of Psychology and Law in Lisbon, Portugal.

Philippa, J., & Blaauw, E. (2001, 7 June). The use of the Gudjonsson Suggestibility Scale. Paper presented at the 11th European Conference of the European Association of Psychology and Law in Lisbon, Portugal.

Blaauw, E. (2001, 20 April). The Identification of suicide risk in penal institutions Paper presented at the founding conference of the International Association of Forensic Mental Health Services in Vancouver, Canada.

Blaauw, E. (2001, 19 April). Selection of prisoners for pre-trial risk reduction programs. Paper presented at the founding conference of the International Association of Forensic Mental Health Services in Vancouver, Canada.

Blaauw, E., Philippa, J., Van der Berg, M., Netten, I., Sibeijn, C., & Rodino, R. (2001, 9 April). Selectie en plaatsing van gedetineerden op afdelingen in huizen van bewaring. Paper presented at a meeting for prison officials in Amsterdam.

Blaauw, E. (2001, 3 April). The pains of imprisonment: mental disorders, symptoms of psychopathology and suicides in prisons, with special attention given to the prevention of suicides. Keynote speech delivered at the annual conference of the Center of Applied Psychology in Leicester, England.

Blaauw, E. (2000, 8 December). Stopping stalking: Possibilities for stopping or decreasing stalking. Keynote speech delivered at the stalking conference of the Australian Institute of Criminology in Sydney, Australia.

Blaauw, E. (2000, 7 December). The toll of stalking: relationships between features of stalking and psychopathology of victims. Keynote speech delivered at the stalking conference of the Australian Institute of Criminology in Sydney, Australia.

 Blaauw, E. (2000, 1 December). Preventie van suïcides en andere sterfgevallen in politiebureaus. Paper presented at the FMG symposium “Arrestantenzorg: problemen en oplossingen bij de zorg voor arrestanten in politiecellen” in Amsterdam.

Blaauw, E. (2000, 21 September). De tol van stalking. Paper presented at the NSCR Congress “Wisselwerking tussen criminaliteit en Rechtshandhaving” in Leiden.

Blaauw, E. (2000, 20 September). Psychische klachten van arrestanten en gedetineerden. Paper presented at a meeting for forensic medical doctors in Utrecht.

Blaauw, E. (2000, 15 September). Preventie van suïcides onder arrestanten en gedetineerden, Paper presented at a meeting for forensic medical doctors in Utrecht.

Blaauw, E. (2000, 13 July). Identifying suicide risk in penal institutions on the basis of demographic, psychiatric, and offence-related characteristics. Paper presented at the 25th International Association of Law and Mental Health conference in Siena, Italy.

Blaauw, E. (2000, 14 April). The toll of stalking. Paper presented at the 10th European Conference of the European Association of Psychology and Law in Limassol, Cyprus.

Blaauw, E. (2000, 13 April). Victims of bullying and suicide. Paper presented at the 10th European Conference of the European Association of Psychology and Law in Limassol, Cyprus.

Blaauw, E. (2000, 10 March). Bullying and suicide in penal institutions. Paper presented at the American Psychology-Law Society 2000 biennial conference in New Orleans, United States of America..

Winkel, F.W., & Blaauw, E. (1999, 7 July). Structured trauma writing as a victim-supportive intervention. Paper presented at the 9th European Association of Psychology and Law Conference in Dublin, Ireland.

Huismans, S.E., & Blaauw, E. (1999 6 July). Detecting risk of suicide in detention: Comparison of application of logistic regression and POSAC. Paper presented at the Facet Theory Conference in Bern, Switzerland.

Blaauw, E., & Kerkhof, A.J.F.M. (1998, 19 November). Mental health in prisons. Paper presented at the 3rd meeting of the WHO/ERCWFMH in The Hague.

Blaauw, E. (1998, 13 August). Risk assessment as the solution to deaths in police stations’ cellblocks. Paper presented at the 24thInternational Congress of Applied Psychology in San Francisco, United States of America.

Blaauw, E. (1997, 30 September). Police custody: an area of concern?! Paper presented at the 7th Annual Conference of the Division of Criminological and Legal Psychology in Cambridge, England.

Blaauw, E. (1997, 2 September). Justice in the criminal justice system. Paper presented at the 7th European Association of Psychology and Law Conference in Stockholm, Sweden.

Knippenberg, B. van, Blaauw, E., Vermunt, R., & Knippenberg, D. van (1997, 15 July). The effects of perceived fairness of treatment and perceived dependency on the use of influence tactics. Paper presented at the VIth biannual meeting for Social Justice Research in Potsdam, Poland.

Blaauw, E., & Schilder, F. (1997, 2 July). Prevention of suicides in the Dutch criminal justice system. Workshop organised at the 3rd International Conference of the Institute for theStudy and Treatment of Delinquency in Uxbridge, England.

Blaauw, E. (1997, 26 March). Prevention of suicides in police custody. Paper presented at the 19thAnnual Conference of the International Association for Suicide Prevention in Adelaide, Australia.

Knippenberg, B. van, Blaauw, E., Vermunt, R., & Knippenberg, D. van (1996, 5 December). Relationele overwegingen in het gebruik van beïnvloedingstactieken. Paper presented at the ASPO-Congres Toegepaste Sociale Psychologie in Leiden.

Blaauw, E. (1996, 3 May). De zorg voor arrestanten in politiebureaus behoeft verdere aandacht. Paper presented at a meeting for psychologists in Leiden.

Blaauw, E. (1996, 1 February).Procedures voor verzorging, geestelijk functioneren van arrestanten en preventie van sterfgevallen in politiebureaus. Paper presented at a meeting for NIP members in Leiden.

Blaauw, E. (1996, 17 January). Forensisch artsen en de preventie van sterfgevallen. Paper presented at a meeting for medical doctors in Amsterdam.

Blaauw, E., & Vermunt, R. (1995, 29 June). Justice behind bars. Paper presented at the 5th International Conference on Social Justice, Reno, United States of America.

Blaauw, E., Kerkhof, A., Vermunt, R., de Vries, J., &van Veen, M. (1995, 30 May). Sterfgevallen in politiebureaus. Paper presented at a meeting for the collected press in Harmelen.

Blaauw, E., Kerkhof, A., Vermunt, R., de Vries, J., &van Veen, M. (1995, 30 May). Sterfgevallen in politiebureaus. Paper presented at a meeting for Chief police officers in Harmelen.

Blaauw, E. (1994, 10 November). Procedurele rechtvaardigheid in de politiepraktijk. Paper presented at a meeting for psychologists in Leiden.

Blaauw, E. (1994, 2 June). Arrestantenzorg in politiebureaus: naar een verbetering van de stand van zaken. Paper presented at a meeting for lawyers in Rotterdam.

Blaauw, E. (1994, 16 March). Regelgeving en naleving van regelgeving in politiebureaus. Paper presented at NISCALE in Leiden.

Blaauw, E. (1994, 20 January). Naleving van regelgeving in de politiepraktijk. Paper presented at a meeting for lawyers at the Vrije Universiteit in Amsterdam.

Blaauw, E. (1994, 19 January). Arrestantenzorg in de politiepraktijk. Paper presented at a meeting for psychologists in Leiden.

Blaauw, E. (1994, 18 January). Arrestantenzorg in de politiepraktijk: regelgeving, problematiek en oplossingen. Paper presented at a meeting for lawyers in Leiden.

Blaauw, E. (1993, 10 December). Bejegening van arrestanten. Paper presented at the NIP-congress in Groningen,.

 

Lidmaatschappen

Lid Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)(2009 – heden)

Lid International Association of Law and Mental Health (2000 – heden)

Lid International Association of Forensic Mental Health Services (2000 – 2006)

Lid European Association of Psychology and Law (1998 – 2003)

Lid American Psychology- Law Society (1999 – 2003)

 

Bestuursfuncties

Bestuurslid Sectie Verslavingspsychologen NIP (2010 – 2011)

Redacteur Modus, Tijdschrift voor recherche en Forensische Wetenschappen (1997-2001)

Bestuurslid Forensisch Medisch Genootschap (1999-2001)

Voorzitter van de Stuurgroep Research en Development van het Forensisch Medisch Genootschap (2000-2001) Redactielid  van the Journal of Forensic Mental Health (2001 – 2006)

Redactielid  van Psychiatry, Psychology and Law (2001 – heden)

Lid adviescommissie van The International Association of Forensic Mental Health Services (2001 – 2003)

Lid van de wetenschapscommissie van The International Association of Law and Mental Health (2001 – heden)

Lid Raad v Bestuur Stichting Rob Monterie ter bevordering van de Forensische Geneeskunde (2004 - 2006)

 

Georganiseerde congressen, workshops en symposia

Training en Workshop Offender Profiling met Robert Hazelwood van 27-29 november 2001 in Amsterdam.

International Conference on Legal Medicine and Forensic Sciences: 7th Cross Channel Conference van 5-7 april 2001 in Den Haag.

Training en Symposium Psychopathy met Stephen Hart, Adelle Forth, Gina Vincent, Martin Grann, Niklas Langstrom, Anders Tengstrom en Aad Kosto van 19-22 februari 2001 in Amsterdam.

Symposium Arrestantenzorg met E. Blaauw, A. van Rooijen, A.A. Smeels, T. Naujocks, G.H.A. Van Brussel, J.A.R. Van den Hoek, en S.D.M. Letmaath op 1-12-2000 in Amsterdam.

Training en Workshop Offender Profiling met Robert Hazelwood van 27-30 november 2000 in Zutphen.

Symposium Recovered Memories met Elizabeth Loftus op 26-5-2000 in Amsterdam.

Symposium Daderprofilering met C. Schippers, J. Jackson en F. Pakes op 24 mei 2000 in Amsterdam.

Symposium Arrestantenzorg met E. Blaauw, J. Naeyé, R. Monterie en A. van Rooijen op 9-11-99 in Amsterdam.

Symposium Aggression, Violence & Crime met R. Roesch, R. Corrado en R. Loeber op 25-10-‘99 in Amsterdam.

Symposium Arrestantenzorg met E. Blaauw, D. Hulsman, P. Tieleman, en R. Fassaert op 26-2-‘96 in Maarssen.

 

Acquisitie/onderzoeksvoorstellen

Persoonsgerichte Aanpak van overlastgevende verslaafden in de regio Rotterdam. Onderzoeksvoorstel is ontwikkeld in opdracht van de GGD Rotterdam.

Persoonsgerichte Aanpak van veelplegers in de regio Rotterdam. Onderzoeksvoorstel is ontwikkeld in opdracht van het Openbaar Ministerie Rotterdam.

Recidive van zedendelinquenten. Onderzoeksvoorstel is ontwikkeld in opdracht van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

Forensisch Psychiatrisch Toezicht in Forensisch Psychiatrische Instituten. Onderzoeksvoorstel is ontwikkeld in opdracht van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

Supervision Transition - Electronic Programme in Forensisch Psychiatrische Instituten en Justitiële Jeugd-inrichtingen. Onderzoeksvoorstel is ontwikkeld in opdracht van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

Opvang en begeleiding van veelplegers in de regio Rotterdam-Rijnmond. Onderzoeksvoorstel is op eigen initiatief ontwikkeld en ingediend bij het Rotterdamse Openbaar Ministerie. Financiering is nog niet verkregen.

Selectie van TBS-gestelden voor long-stay voorzieningen in Forensisch Psychiatrische Instituten. Onderzoeksvoorstel is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Justitie, en is uitgevoerd door het WODC van het Ministerie van Justitie.

Selectie van gedetineerden voor plaatsing van twee op één cel in het gevangeniswezen. Onderzoeksvoorstel is ontwikkeld in opdracht van het WODC van het  Ministerie van Justitie. Onderzoek is nog niet uitgevoerd.

Selectie en plaatsing van gedetineerden in het gevangeniswezen. Onderzoeksvoorstel is op eigen initiatief ontwikkeld en door het Ministerie van Justitie gefinancierd voor 11 maanden.

Selectie en plaatsing van jeugdige gedetineerden in justitiële jeugdinrichtingen. Onderzoeksvoorstel is op eigen initiatief ontwikkeld en door het Ministerie van Justitie gefinancierd voor 8 maanden.

Suïcide en suïcidepogingen in politiebureaus. Onderzoeksvoorstel is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Financiering is verkregen voor 6 maanden.

Systemen voor de opvang van ontoerekeningsvatbare daders. Onderzoeksvoorstel is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Justitie; Commissie Kosto. Financiering is verkregen voor 3 maanden.

Mental health in prisons. Onderzoeksvoorstel is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Justitie/WHO-Health in Prisons Project. Financiering is verkregen voor 6 maanden.

Preventie van suïcides in detentie. Onderzoeksvoorstel is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Justitie. Financiering is verkregen voor 6 maanden.

Detectie van suïciderisico in detentie. Onderzoeksvoorstel is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Justitie. Financiering is verkregen voor 16 maanden.

Psychopathologie van stalking slachtoffers. Onderzoeksvoorstel is ontwikkeld in opdracht van de afdeling Klinische Psychologie van de VU Amsterdam. Financiering is verkregen voor 8 maanden.

Psychoses in detentie. Onderzoeksvoorstel is ontwikkeld in opdracht van de afdeling Klinische Psychologie van de VU Amsterdam. Financiering is verkregen voor 12 maanden.

Cursussen preventie van suïcides in detentie. Cursus werd ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Justitie: Financiering is verkregen voor 5 cursuscycli.

Effecten van psychologische behandelingen van CARA. Onderzoeksvoorstel is op eigen initiatief ontwikkeld en aangeboden aan het Astmafonds. Financiering is verkregen voor 4 jaren.

Interacties tussen gedetineerden en bewaarders. Onderzoeksvoorstel is ontwikkeld in opdracht van de afdeling Arbeids en Organisatiepsychologie van de Rijksuniversiteit Leiden. Financiering is verkregen voor 6 maanden.

Psychopathologie onder arrestanten. Onderzoeksvoorstel is ontwikkeld in opdracht van de afdeling Arbeids en Organisatiepsychologie van de Rijksuniversiteit Leiden. Financiering is verkregen voor 8 maanden.

Arrestantenzorg in politiebureaus. Onderzoeksvoorstel is ontwikkeld in opdracht van de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken: Financiering is verkregen voor 1 jaar.

Interactions between prisoners and correctional officers. Onderzoeksvoorstel is op eigen initiatief ontwikkeld en aangeboden aan de American Bar Foundation. Financiering is verkregen voor 3 maanden.

 

Opleiding / Academische kwalificatie

Clinical Psychology, Doctor of Science

Externe posities

NIFP

1 nov. 2012 → …

Verslavingszorg Noord Nederland

1 aug. 2008 → …

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Eric Blaauw actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • 1 Soortgelijke profielen

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of
  • Prison Achievement Award 2022

    Blaauw, Eric (Recipient) & de Groot, Marie-Anne (Recipient), 2022

    Prijs: Prize (including medals and awards)