• Visiting Adress

  Zernikeplein 23, Mariekamphuisborg

  9747 AS Groningen

  Netherlands

 • Postal address

  Postbus 70030

  9704 AA Groningen

  Netherlands

Organisatieprofiel

Outside/in-benadering

Het lectoraat kent een omvangrijke onderzoeksgroep bestaande uit docent-onderzoekers, studenten (bachelor- en masterstudenten) en promovendi. Het lectoraat richt zich op het genereren van nieuwe kennis over de inzet en gebruik van HRM om tot een duurzame en inclusieve arbeidspopulatie te komen. Om HRM een duurzaam karakter te geven richten we ons expliciet met een externe lens (outside/in-benadering) op de context van werk. Hierbij gaat het niet alleen om de economische waarde, maar ook om de sociale en technologische waarden. Daarnaast is het cruciaal binnen duurzaam HRM om de focus te leggen op diverse stakeholders binnen en buiten organisaties. Niet alleen de medewerkers verdienen aandacht, maar ook de bredere community met klanten, leveranciers en vertrokken medewerkers. Als laatste richten we ons nadrukkelijk op het co-creëren van toegevoegde waarde. Interdisciplinaire co-creatie verrichten we bijvoorbeeld met ICT en gebouwde omgeving: hoe kunnen disciplines als deze bijdragen aan duurzaam werken?

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Duurzaam HRM actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Netwerk

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of