Onderzoeksoutput

Filter
Chapter
2020

The convenient city: smart urbanism for a resilient city

Roggema, R., 2020, Data-driven multivalence in the built environment. Biloria, N. (redactie). Cham: Springer, blz. 37-55

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

2019

Landscape first! Nature-driven design for Sydney’s third city

Roggema, R., 2019, Contemporary Urban Design Thinking, Vol. 2, Nature Driven Urbanism. Roggema, R. (redactie). Cham: Springer, Vol. 2. blz. 81-109 (Contemporary Urban Design Thinking; vol. 2, nr. 1).

Onderzoeksoutput: ChapterAcademic

Nature-Driven Urbanism

Roggema, R., 2019, Contemporary Urban Design Thinking, Vol. 2, Nature Driven Urbanism.. Roggema, R. (redactie). Cham: Springer, Vol. 2. blz. 1-8 (Contemporary Urban Design Thinking; vol. 2, nr. 1).

Onderzoeksoutput: ChapterAcademic

The future of Nature-Driven Urbanism

Roggema, R., 2019, Contemporary Urban Design Thinking, Vol. 2, Nature Driven Urbanism. Roggema, R. (redactie). Cham: Springer, Vol. 2. blz. 331-334 (Contemporary Urban Design Thinking; vol. 2, nr. 1).

Onderzoeksoutput: ChapterAcademic

Urbanism on water and ecology: The early example of Westerpark, Breda

Roggema, R., 2019, Contemporary Urban Design Thinking, Vol. 2, Nature Driven Urbanism.. Roggema, R. (redactie). Cham: Springer, Vol. 2. blz. 144-174 (Contemporary Urban Design Thinking; vol. 2, nr. 1).

Onderzoeksoutput: ChapterAcademic

2018

Effective strategies to promote the relevance of the urban subsurface

Campbell, D. & Boogaard, F., apr 2018, Pathways & pitfalls to better sub-urban planning. Cost Action

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

Governing for resilience in vulnerable places - an introduction

Trell, E-M., Restemeyer, B., Bakema, M. & van Hoven, B., 2018, Governing for resilience in vulnerable places. Taylor and Francis Ltd.

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

2015

Drijvend bouwen en waterkwaliteit: waterkwaliteit onder drijvende gebouwen goed meetbaar

Boogaard, F. (redactie), jul 2015, Klimaatkennis levert geld op: De resultaten van het Valorius programma.

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

Open Access
Bestand
45 Downloads (Pure)

Een nieuw hart voor Opwierde

Schram, S., 2015, Kansen in krimp: op zoek naar nieuwe energie. Groningen: Hanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte, blz. 12-13

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

Open Access
Bestand
23 Downloads (Pure)

Het Lokaal Energie Initiatief als succesvol team!

van der Schoor, T., 2015, Lokaal energie maken: op weg naar een decentraal energiesysteem. Scholtens, B. & Zuidema, C. (redactie). Rijksuniversiteit Groningen, blz. 28-30 2 blz.

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

Open Access
Bestand
70 Downloads (Pure)

Maintenance and monitoring

De Boer, H., Boogaard, F., Jensen, J. A. & Matthiesen, H., 2015, Monitoring mitigation management. blz. 168-173

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

Open Access
Bestand
84 Downloads (Pure)

Stormwater quality and sustainable urban drainage management

Boogaard, F., 2015, Monitoring mitigation management. blz. 136-148

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

Open Access
Bestand
89 Downloads (Pure)

Wastewater monitoring

Boogaard, F. & Eslamian, S., 2015, Urban water reuse handbook. CRC Press, blz. 589-592

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

2014

Behoud van monumenten door herontwikkeling: herbestemming en energiebesparing als middel

Vieveen, M., mrt 2014, De kunst van maatschappelijk vastgoedmanagement: samenhang in maatschappelijk vastgoed, economie, leegstand en herbestemming in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Veuger, J. & Tjeerdsma, A. (redactie). Groningen: Hanzehogeschool Groningen, blz. 17-30

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

Open Access
Bestand
164 Downloads (Pure)

Expertbenadering lost ernstige wateroverlast in Egmond aan Zee op

Boogaard, F. & Stockel, G., feb 2014, Ervaringen met de aanpak van regen wateroverlast in bebouwd gebied: voorbeelden en ontwikkelingen anno 2014. van Luijtelaar, H. (redactie). Ede: Stichting Rioned, blz. 40-49 (RIONEDreeks; nr. 18).

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

Open Access
Bestand
2563 Downloads (Pure)

Het herontwikkelen van duurzame beschermde monumenten: verkennende case studie: energieke Sint Petruskerk Eindhoven

Vieveen, M., 2014, Barometer maatschappelijk vastgoed, onderdeel duurzaamheid en energie.. Veuger, J. (redactie). Groningen: Hanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte, blz. 537-551 14 blz.

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

Open Access
Bestand
159 Downloads (Pure)

Huis Schouwenburg: monument van energiezuinig restaureren - Ambitie eigenaar cruciaal voor succes

Alberts, R. A., Boschma, B., van der Schoor, T., Vieveen, M. & Oostra, M., 2014, De wijde blik: het snijvlak van ruimtelijke ordening en erfgoed; onderzoek en onderwijs in het HBO. Lectoren aan het woord: essays en interviews. Bovens, M. & Pen, C-J. (redactie). Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, blz. 33-37

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

Open Access
Bestand
62 Downloads (Pure)
2012

Onder- versus bovengrondse infiltratievoorzieningen

Boogaard, F. & Wentink, R., 2012, Nederland waterland. blz. 79-82

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

Bestand
19 Downloads (Pure)

Transition and transformation

Roggema, R., Vermeend, T. & Timmermans, W., 2012, Swarming landscapes. Springer International Publishing, blz. 67-90 (Advances in Global Change Research; vol. 48).

Onderzoeksoutput: ChapterAcademicpeer review