Research Centre Art & Society

Projecten 2010 2021

Filter
Geëindigd
Geëindigd

Kijk dit zie ik

Coumans, A. & De Jong, S.

1/01/181/10/18

Project: Research

Bestand

Time Line Galery

Coumans, A., Straatman, B. & Abels, R.

1/08/171/08/18

Project: Research

Bestand

Muziek in het Odensehuis

Dons, K. & Stolte, T.

1/09/1531/01/16

Project: Research

Offcourse Social Design...Ask not

Bennema, F., Spekreijse, M. & Coumans, A.

1/09/1531/01/16

Project: Research

Offcourse Anders Belicht

Koopmans, H. & Coumans, A.

1/09/1531/01/16

Project: Research

Creative music workshops with the elderly

Dons, K.

1/03/1130/11/13

Project: Research

Bestand

Ouderen en Muziek - Een instrument leren bespelen op latere leeftijd

Dons, K., Mak, P., Bisschop Boele, E., Stolte, T. & Buma, W.

1/08/1031/08/12

Project: Research