Organisatieprofiel

Profile Information

Het lectoraat Vastgoed doet onderzoek naar toekomstbestendig vastgoed in een maatschappelijke context. Voorbeelden hiervan zijn vitale binnensteden en kernen, leefbare wijken, bloeiende werklocaties, creatieve broedplaatsen, huisvesting van precaire doelgroepen, herbestemming van erfgoed, duurzame gebiedsontwikkeling en placemaking. 

Vanuit een gebiedsgerichte en integrale benadering dragen we met praktijkgerichte kennis bij aan de waardering, de (her)ontwikkeling en het beheer van vitale werk-, woon- en leefgebieden. En creëren we impact voor onderwijs, praktijk en samenleving in zowel het stedelijke als het landelijke gebied. Hierbij staan meervoudige waardecreatie (economisch, sociaal, ruimtelijk, cultureel), actieve betrokkenheid van eindgebruikers, en aandacht voor inclusiviteit en ethiek centraal.

Het onderzoek van het lectoraat richt zich met name op drie actuele gebiedsopgaven rondom wonen, werken en ontmoeten/verblijven. Dit zijn: (1) de transformatie van binnensteden en centrumgebieden; (2) de (her)ontwikkeling en beheer van (innovatieve) werklocaties, en (3) de totstandkoming van inclusieve woon- en leefgemeenschappen.

Praktijkgericht onderzoek betekent voor het lectoraat Vastgoed het ontwikkelen van kennis met de praktijk, voor de praktijk, overde praktijk en in de praktijk. Ons uitgangspunt voor de interactie tussen onderwijs, onderzoek en praktijk is om die situaties aan te grijpen waar de kennisvraag van de professional en de kennisvraag van aankomend professional elkaar raken. Op die manier wordt kennisdeling kennisvermenigvuldiging.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Vastgoed actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of