Verpleegkundige diagnostiek

Organisatieprofiel

Profile Information

Het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek (VD) maakt deel uit van het Centre of Expertise Healthy Ageing en de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen. Het lectoraat zoekt de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en verpleegkundige praktijkvoering. Het lectoraat kent verschillende leeropdrachten die onder leiding van verschillende lectoren ingevuld worden.

De algemene overkoepelende leeropdracht is bij te dragen aan kennisdeling door middel van het uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek dat diagnostisch en verpleegkundig van aard is.

Zo bestaan er verschillende leeropdrachten binnen de programmalijn 'Family Care' (familiezorg en sociaal-systemisch denken en werken), de programmalijn 'Value Based Health Care (waarde-gedreven zorg), de programmalijn 'Critical Care' (ambulancezorg, spoedeisende hulp en intensive zorg) en de programmalijn 'Accessibility' (toegankelijkheid tot de maatschappij voor mensen met een beperking). Hiernaast is er ook een overkoepelende programmalijn 'Verpleegkundige Diagnostiek'. Deze is verbindend van aard, wat wil zeggen dat er verbindingen worden gelegd tussen de andere programmalijnen zodat innovatief vervolgonderzoek geïnitieerd kan worden dat meetbare effecten oplevert binnen de verpleegkundige zorgverlening en bij de zorgvrager.

Door intensief samen te werken met zorginstellingen, koepelorganisaties, beroepsorganisaties, universitaire centra (i.e. UMCG) en gerelateerde onderwijs- en onderzoeksinstellingen, dragen we bij aan de kwaliteit van de verpleegkundige zorg en aan de kwaliteit van leven van met name zorgvragers en hun directe naasten die zorg ontvangen van verpleegkundigen. Daarnaast vindt er een intensieve kennisuitwisseling plaats op basis van samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen en onderzoeksgroepen van verschillende universiteiten en (Universitaire) Medische Centra. Binnen het lectoraat zijn, naast de lectoren, ondermeer projectleiders, (senior)docent-onderzoekers, postdocs en bachelor-, master- en PhD-studenten actief.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Verpleegkundige diagnostiek actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of