Adres
  • Zernikeplein 7, Van Olsttoren

    9747 AS Groningen

    Netherlands

  • Postbus 70030

    9704 AA Groningen

    Netherlands

Organisatieprofiel

Profile Information

Marklinq is het onderzoeksinstituut van het Lectoraat Marketing & Ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen. Marklinq voert toegepast marketingonderzoek uit in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Uitgangspunt is (eventueel geanonimiseerde) resultaten te mogen delen met anderen. U kunt zelf uw onderzoeksvragen inbrengen. Onze werkwijze is er op gericht om middels onderzoek tot een grondige analyse van de problematiek te komen, en deze vervolgens te vertalen in concrete aanbevelingen.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Marketing en Ondernemen actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Netwerk

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of