Organisatieprofiel

Profile Information

Onze leefomgeving is de plek waar je woont, werkt, recreëert, zorg geeft en ontvangt. Waar voel je je thuis en waar niet? Waarom blijf je ergens of trek je juist weg? Het lectoraat 'Leefomgeving in Transitie' doet onderzoek naar vraagstukken met betrekking tot de leefomgeving in Noord-Nederland. Verschillende actuele ontwikkelingen hebben grote invloed op onze leeromgeving en daarmee de leefbaarheid van een gebied. Denk daarbij aan bijvoorbeeld veranderingen in de economische structuur, aardbevingen en demografische veranderingen.

Ons onderzoek richt zich vooral op de invloed van deze veranderingen op de leefbaarheid van onze leefomgeving en op de regionale ontwikkeling. Elles Bulder is lector 'Leefomgeving in Transitie'. Zij omschrijft het belang hiervan als volgt: "Leefbaarheid is de kwaliteit van de relatie tussen de mens en zijn leefomgeving en wordt dus heel individueel bepaald. Aan ons de uitdaging om hier algemene lijnen in te ontdekken. Daarmee kunnen wij actuele input leveren voor het onderwijs aan de Hanzehogeschool en onze werkveldpartners helpen bij het beantwoorden van hun praktijkvragen."

We gebruiken onze kennis en ervaring om praktijkgerichte, interdisciplinaire en innovatieve antwoorden te vinden op vragen die leven in Noord-Nederland. Dit doen we niet alleen, maar samen met bewoners, ondernemers, organisaties en overheden. Wij werken vraaggestuurd en verbindend en willen het werkveld, onze onderzoekers en studenten inspireren om hun creativiteit te ontwikkelen en te komen tot vernieuwing. Wil je meer weten over ons onderzoek? Hieronder vind je een overzicht van de verschillende projecten.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Leefomgeving in Transitie actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of