• Visiting AdressToon op kaart

  Zernikeplein 23, Mariekamphuisborg

  9747 AS Groningen

  Netherlands

 • Postal addressToon op kaart

  Postbus 70030

  9704 AA Groningen

  Netherlands

Organisatieprofiel

Profile Information

Arbeid is belangrijk voor het materiële en immateriële welbevinden. Door middel van arbeid kan men zelfstandig in zijn inkomen voorzien. Arbeid verlicht daarmee financiële noden. Te weinig geld om rond te komen is een stressfactor die een grote aanslag pleegt op het psychisch welbevinden en sociale relaties onder druk zetten. Maar arbeid biedt meer dan een inkomen alleen. Het sluit aan op de menselijke behoefte om zich te ontwikkelen. Arbeid biedt sociale contacten en een dag- en nachtstructuur. Arbeid doet een beroep op cognitieve functies zoals geheugen en concentratie, waardoor iemand beter in zijn vel komt te zitten. En niet minder belangrijk, iemand die werkt voldoet aan de maatschappelijke norm van autonoom individu die niet afhankelijk is van instituties als sociale diensten of andere uitkeringsinstanties.

Meer dan 1 miljoen burgers zijn echter verstoken van arbeid. Het is belangrijk dat werklozen zo snel mogelijk weer aan het werk komen. Gelukkig vinden ze steeds beter de weg naar betaald werk. Instellingen als UWV en sociale diensten helpen hen daarbij. Het kan echter altijd beter. Maar hoe? De sociale diensten van de vier grote noordelijke gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden buigen zich regelmatig over deze vraag. Ze zijn daarbij in contact gekomen met de Hanzehogeschool Groningen. Immers bij het beantwoorden van deze hoe-vraag is ook een rol weggelegd voor onderzoek en praktijkinnovatie. Gezamenlijk hebben zij de basis gelegd voor het bijzondere lectoraat Arbeidsparticipatie.​​​

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Arbeidsparticipatie actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of