• Visiting AdressToon op kaart

    Zernikeplein 9, BrugsmaBorg

    9747 AS Groningen

    Netherlands

Organisatieprofiel

Profile Information

Het lectoraat voert praktijkgericht onderzoek uit naar het leren en gedrag van kinderen die een speciale onderwijs(zorg-)behoefte hebben, die samen kan hangen met bijvoorbeeld gedragsproblemen of een lichamelijke beperking, of een ontwikkelingsvoorsprong van het kind. Het is voor leerkrachten soms lastig deze kinderen te stimuleren in hun leerproces. We doen onderzoek naar interactievaardigheden die leerkrachten hierbij goed kunnen gebruiken. 

De Curious Minds- visie (TalentenKracht-visie) op leren en ontwikkeling van kinderen en het stimuleren daarvan door volwassenen staat centraal. De kern hiervan is dat alle kinderen talentvol gedrag laten zien, mits ze als talentvol worden benaderd. Talentvol gedrag is te zien in nieuwsgierigheid, enthousiasme, exploratie, redeneren en steun-ontlokken aan de omgeving. Als professional is het van belang om talentvol gedrag van leerlingen op te merken, in te kunnen schatten wat het kind nodig heeft en zelf (talentvol) te handelen.

In diverse onderzoeksprojecten werken onderzoekers samen met andere praktijk- en kennispartners, met als doel kennis te ontwikkelen die toepasbaar is in de onderwijspraktijk. Ook wordt er samengewerkt met onderzoekers in de andere domeinen van Curious Minds en met docent-onderzoekers in de Innovatiewerkplaats Talent en Diversiteit. Het onderzoek is embedded in het kernlectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving, als onderdeel van het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Diversiteit in Leren en Gedrag actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of