• Visiting AdressToon op kaart

    Zernikeplein 23, Marie KamphuisBorg

    9747 AS Groningen

    Netherlands

Organisatieprofiel

Profile Information

Dit lectoraat draagt bij aan het geweldloos opgroeien van kinderen in de noordelijke regio en aan het vaker tegengaan, eerder en beter bespreekbaar maken en sneller stoppen van onveiligheid in gezinnen. Het lectoraat voert praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit dat bijdraagt aan een effectieve, bruikbare, innovatieve, duurzame en integrale aanpak van kindermishandeling.

Binnen het brede thema kindermishandeling ligt de focus van het lectoraat met name op:

Primaire preventie; het bespreekbaar maken van de schaduwkanten van ouderschap; het doorbreken van het taboe rond kindermishandeling; het versterken van alle ouders in hun ouderschap.

Secundaire preventie: het versterken van kwetsbare ouders in hun ouderschap (verkleinen risico´s, versterken beschermende factoren); vroegsignalering en aanbod op maat; het versterken van handelen en houding van de (aanstaande) professional; werken met de meldcode; in gesprek gaan over (vermoedens van) kindermishandeling; integraal samen werken en leren van elkaar; inzetten ervaringsdeskundigheid; oog voor het perspectief van alle betrokkenen (pleger/slachtoffer/omstander); ervaringskennis naast wetenschappelijke kennis en praktijkkennis.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of