Groningse proeftuin combinatiefuncties : bij ons wordt er een andere invulling aan gegeven

  • Hiske Wiggers

Pers / media: Public Engagement Activities

Description

De combinatiefunctionaris heeft als doel meer rendement te halen
uit de driehoek buurt, onderwijs en sport. Het Instituut voor Sportstudies
van de Hanzehogeschool draait op dit moment proeftuinprojecten
in samenwerking met de gemeente Groningen. “Om het
effect te vergroten koppelen wij ‘sportteams’ met studenten aan
elke combinatiefunctionaris,” geeft projectleider Hiske Wiggers
het doel van de proeftuinen aan. Samen met collega Arjan Taaij
leidt zij een pilot om te kijken hoe er het beste met de nieuwe
functie omgegaan kan worden. In Groningen wordt op een iets andere
manier invulling gegeven aan de combinatiefunctie, waarbij
het belangrijk is om te onderzoeken en te leren van de proeftuinprojecten.

Periode1 jan. 2010

Mediabijdrages

1

Mediabijdrages

Keywords

  • wijkontwikkeling
  • sportstimulering
  • hoger onderwijs