Coach in Control optimaliseert de prestaties van toekomstige Olympische schaatsers

Pers / media: Research

Description

Thialf is het schaatshart van de wereld, waar zowel de wereldtop als de breedtesport traint. In de afgelopen jaren is hier veel gedaan aan innovatie, waardoor nu snelheidsdata, hartslag en prestatie nog beter bijgehouden kunnen worden. Er was echter ook behoefte onder schaatscoaches om niet-meetbare factoren, zoals stress of vermoeidheid in kaart te brengen. En om al deze data tezamen te gaan gebruiken om trainingen in te richten en aan te passen. Op initiatief van Innovatielab Thialf en de Hanzehogeschool is een consortium opgezet om aan deze behoefte te voldoen. Het resultaat? Een online dashboard en een scholingsprogramma waarvan meerdere coaches van talentvolle schaatsers nu al gebruik maken. ‘Ons doel is om coaches meer grip te bieden op trainings- en prestatiedata.’

Periode16 dec. 2021

Keywords

  • sport
  • data
  • herstel
  • scholing
  • talent