Zorg & domotica: een kwestie van marktfalen?

Activiteit: Oral presentation

Description

Presentatie, gehouden op 26-01-2011.

Domotica: cruciaal voor speerpunten Hanzehogeschool Groningen: energy transition en healthy ageing / healthy lifestyle. Na 20 jaar projecten en pilots in Noord-Nederland blijken de hoge verwachtingen ten aanzien van domotica niet te worden gerealiseerd. De reden betreft de verschillende spelers in het veld die niet convergeren, maar elk een zo groot mogelijk marktaandeel wensen te behalen. Er is een behoefte aan algemene oplossingen; horizontale integratie. Dit betekent dat bestaande businessmodellen moeten worden aangepast.
Periode26 jan. 2011

Keywords

  • domotica
  • licht verstandelijk gehandicapten
  • businessmodellen
  • ict