Zichtbaarheid onderwijskwaliteit in brede zin

Activiteit: Participation in workshop, seminar, course

Description

Vanuit de overheid en de onderwijspraktijk wordt het steeds belangrijker gevonden om de aandacht voor, en de zichtbaarheid van, onderwijskwaliteit in bredere zin te vergroten. Daarmee wordt tevens het belang van de brede maatschappelijke opdracht van het onderwijs benadrukt. In zijn advies Een smalle kijk op onderwijskwaliteit (2013) signaleert de Onderwijsraad ook dat er meer waardering zou moeten komen voor niet-cognitieve capaciteiten en dat de brede kwaliteit van het onderwijs beter inzichtelijk gemaakt zou moeten worden. In deze bijdrage worden vragen bediscussieerd als: moeten resultaten altijd zichtbaar gemaakt kunnen worden? Waar lopen scholen tegenaan bij het zichtbaar maken van onderwijskwaliteit in bredere zin? Wat is er momenteel al aan initiatieven binnen scholen gaande om onderwijskwaliteit in bredere zin zichtbaar te maken?
Periode2015
EvenementstypeOther
LocatieNetherlandsToon op kaart

Keywords

  • onderwijskwaliteit
  • talentontwikkeling