Zelfregulatie in het vmbo

Activiteit: Oral presentation

Description

Een groter deel van de VWO leerlingen is gezonder ten opzichte van de VMBO leerlingen. Bekend is dat kinderen die meer mogen reguleren en zich gewaardeerd voelen, meer gemotiveerd zijn. In dit onderzoek wordt bekeken welke invloed het heeft wanneer de SEU (Sport Education Unit) gecombineerd wordt met het stimuleren van zelfregulatie bij de leerlingen. Hierbij worden drie lessen aangeboden die gebaseerd zijn op een bepaald spelthema, waarna deze lessen worden afgesloten met een afsluitend evenement. Tijdens deze lessen kunnen de leerlingen naar eigen gestelde doelen toewerken, werken met leskaarten en rekenen op ondersteunend leerkrachtgedrag. Uit audio opnames bleek dat de docent bij de interventiegroep meer verwees naar leskaarten, zelfregulatie meer stimuleerde en meer vraag gestuurde in plaats van directe instructie gaf in tegenstelling tot de docent bij de controlegroep. Daarnaast blijkt uit interviews met docenten dat de leerlingen geïnspireerd raken door de lessen, meer gemotiveerd zijn om te sporten. Daarentegen wordt wel opgemerkt dat leerlingen moeite hebben met vertrouwen. Ten slotte blijkt uit interviews met leerlingen dat ze de vrijheid en zelfstandigheid als positief ervaren, de veranderende rol van de docent waarnemen en lessen floorbal efficiënter zijn voor het behalen van meer zelfregulatie bij VMBO leerlingen binnen het bewegingsonderwijs dan lessen judo.
Periode14 mrt. 2016
EvenementstitelKIckoff sportplein Groningen
EvenementstypeConference
LocatieGroningen, NetherlandsToon op kaart

Keywords

  • bewegingsonderwijs
  • vmbo
  • gezondheid